Institutet för hälsa och välfärd informerar
Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa satsade förra året på att stödja människor, skolor och arbetsplatser som lider av problem med inomhusluften.

Utgivningsdatum 31.1.2022 8.00 | Publicerad på svenska 31.1.2022 kl. 16.42
Nyhet
Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa satsade förra året på att stödja människor, skolor och arbetsplatser som lider av problem med inomhusluften.

Inom ramen för det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, som samordnas av Institutet för hälsa och välfärd (THL), togs det år 2021 fram mångsidiga verktyg och stöd för att lösa problemen med inomhusluften.

”Vi har producerat anvisningar, utbildning. Arbetet fortsätter och arbetet inom programmet behövs fortfarande till exempel för att förbättra stödet och vården för personer med svåra symtom”, berättar forskningsprofessor Anne Hyvärinen vid Institutet för hälsa och välfärd.

Programmet hjälper med att förbereda sig på problem med inomhusluften

År 2021 utredde Filha ry vården och stödet för dem som lider av dåligt inomhusklimat genom intervjuer med hälsovårdscentralernas direktörer och lungsöverläkarna inom den specialiserade sjukvården. Enligt utredningen önskas det fler metoder inom hälso- och sjukvården för att behandla symptom i inomhusluften och för att stödja dem som lider av symptom. I synnerhet behövs tilläggsresurser för att ordna fortsatt vård och rehabilitering inom primärvården.
Terveydenhuollon johto kaipaa parannusta sisäilmaoireilijoiden jatkohoitoon ja kuntoutukseen | filha.fi

Arbetshälsoinstitutet utvecklade också en modell för stöd för arbetsförmågan som hjälper till med problem med inomhusluften. När man bättre kan beakta inomhusluften, förbättras situationen för hela arbetsgemenskapen och också för enskilda arbetstagare.
Työkyvyn tuki sisäilmatilanteissa | ttl.fi

Institutet för hälsa och välfärd utarbetade en verksamhetsmodell för skolor och daghem till stöd för hanteringen av inomhusklimatet. Trots att föregripande fastighetsskötsel förebygger problem med inomhusluften kan det ändå förekomma problem och det är viktigt att förbereda sig på dem.
https://thl.fi/sv/web/miljohalsa/-/verksamhetsmodell-for-skolor-och-daghem-nar-problem-med-inomhusluften-uppstar 

I fjol avslutades dessutom två projekt inom statsrådets TEAS (statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet). projekten resulterade i ny information om situationen för personer med symtom och stödbehoven samt om inneluftsgruppernas betydelse när det gäller att lösa situationer med inomhusluft.
Utredning: Tidigt ingripande hjälper i inomhusluftsituationer – personer med svåra symtom behöver ändå bättre stöd än förut Inomhusluftsgrupper och framförhållning i nyckelposition vid lösning av inomhusluftsituationer

Andra resultat av det nationella programmet för inomhusluft och hälsa 2018–2028 för 2018–2021 finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats (på finska).
Ohjelman tuotokset | thl.fi

Målet med det nationella programmet för inomhusluft och hälsa är att främja hälsa och välfärd genom att minska de olägenheter som inomhusmiljön orsakar i Finland. Programmet koordineras av Institutet för hälsa och välfärd, och i arbetet deltar aktivt Arbetshälsoinstitutet, Filha ry, Hengitysliitto, Allergiförbundet, Förbundet för mänskliga rättigheter och astmafrågor samt föreningen för inomhusluften rf. Programmet genomför de åtgärder för främjande av hälsa och välfärd som ingår i regeringens åtgärdsprogram Sunda lokaler 2028.

Mer information
Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa | thl.fi 
Sisäilma | thl.fi

Anne Hyvärinen
forskningsprofessor
THL
tfn. 029 524 6364
förnamn.efternamn(at)thl.fi

Tuula Vasankari
generalsekreterare, professor, specialist i lungsjukdomar
Filha ry och Åbo universitet
tfn. 050 545 0589
förnamn.efternamn(at)filha.fi

Hanna Keränen
specialistläkare
Arbetshälsoinnstitutet
tfn. 050 414 3395
förnamn.efternamn(at)ttl.fi

Institutet för hälsa och välfärd publicerade nyheter på sin webbplats den 26 januari 2022.

Nyhet VNK008:00/2018