Anvisning om städning efter reparationer och rengöring av lösöre nu också på svenska

Utgivningsdatum 20.5.2024 10.38 | Publicerad på svenska 20.5.2024 kl. 12.34
Nyhet
På teckningen finns ett kontorsrum med ett bord, en stol, en grönväxt och en karta på väggen.
Bild: Copilot Designer

Arbetshälsoinstitutets anvisning från 2022 om städning och rengöring av lösöre efter fukt- och mikrobskador finns nu tillgänglig också på svenska. Anvisningen har utarbetats i samarbete med programmet Sunda lokaler 2028.

Anvisningen om städning efter reparationer och rengöring av lösöre på arbetsplatser baserar sig på en motsvarande anvisning som Arbetshälsoinstitutet utarbetade 2016. Anvisningen kan dessutom utnyttjas i situationer där lösöret flyttas från fukt- och mikrobskadade utrymmen till andra utrymmen.

I anvisningen behandlas förutom fukt- och mikrobskador också städning och rengöring av lösöre efter reparationer av andra orsaker. Dessutom ges anvisningar om minskning av städpersonalens exponering för föroreningar.

Anvisningen är avsedd för dem som utför och beställer städning efter reparationer. Den lämpar sig för användning efter reparation av lokaler som kontor och kontor, såsom daghem och skolor, och för rengöring av lösöre. Anvisningen kan också tillämpas i produktionsanläggningar med beaktande av de särskilda krav som produktionsprocessen medför. Institutet för hälsa och välfärd har publicerat en anvisning om städning efter reparation av bostäder och om rengöring av lösöre.

En väl genomförd städning gör det lättare och snabbare att ta i bruk lokalerna efter reparationerna. Information till dem som använder lokalerna om grundlig städning ökar förtroendet för att situationen sköts på behörigt sätt och gör det lättare för dem att återvända till de renoverade lokalerna.

Mer information
Sirpa Rautiala, äldre sakkunnig, Arbetshälsoinstitutet, sirpa.rautiala[at]ttl.fi, puh. 030 474 7168
Katja Outinen, byggnadsråd, miljöministeriet, katja.outinen[at]gov.fi, puh. 0295 250 323

Nyhet YM044:00/2024