Aktuella frågor kring inomhusluft diskuterades vid Sunda lokaler-forumet

miljöministeriet social- och hälsovårdsministeriet statsrådets kommunikationsavdelning undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 15.2.2023 15.15
Pressmeddelande
Terveet tilat -foorumi järjestettiin 15.2.2023

Aktuella teman med anknytning till inomhusluft diskuterades vid ett evenemang som programmet Sunda lokaler 2028 arrangerade i Ständerhuset onsdagen den 15 februari. Vid evenemanget presenterades även resultaten av programarbetet hittills. Ministrar, statssekreterare, riksdagsledamöter och experter på området höll anföranden om inomhusluftens kvalitet, främjandet av hälsa och välbefinnande samt framtida utmaningar med inomhusluften.

Vid årets Sunda lokaler-forum framhävdes behovet av fortsatta satsningar på att förbättra inomhusluftens kvalitet i offentliga byggnader och stödja personer med symtom som orsakats av dålig inomhusluft. Programmet Sunda lokaler 2028 har kommit halvvägs på sin tioåriga programperiod. Vid forumet presenterades de handböcker, utredningar, undersökningar och projekt som tagits fram i programmet i syfte att stödja offentliga aktörer i föregripande fastighetshållning och utredning av problem med inomhusluften. Genom programmets omfattande samarbetsnätverk försöker man sprida och etablera såväl forskningsrön som handlingsmodellen Sunda lokaler i kommuner och organisationer.

Tillräckligt kunnande och utnyttjande av forskningsdata bidrar till bättre inomhusluft

Evenemanget var indelat i tre temahelheter: byggande och inomhusluftens kvalitet, främjande av hälsa och välbefinnande samt framtida utmaningar med inomhusluften. I dagens första anförande framhöll kommunminister Sirpa Paatero vikten av kommunernas Sunda lokaler-nätverk och samarbete när det gäller att säkerställa sunda lokaler. Hon hoppades också att den kommande regeringen ska fortsätta arbetet för att förebygga problem med inomhusluften.

”Vi har gjort mycket för att förbättra inomhusluften i offentliga byggnader, men mycket återstår också att göra. Det tar tid att åstadkomma en bestående förändring i verksamhetssätten. Arbetet har redan gett goda resultat men vägen till målet är ännu lång. Vi tryggar hållbara offentliga byggnader i framtiden genom kunskap, kunnande och samarbete”, betonade Paatero.

Andra talare vid forumet var forsknings- och kulturminister Petri Honkonen, miljöministeriets statssekreterare Terhi Lehtonen och social- och hälsovårdsministeriets statssekreterare Eila Mäkipää. Professor emeritus Olli Seppänen, professor Kari Reijula och verkställande direktör Maija Lehtinen höll expertanföranden.

I programmet ingick även tre paneldiskussioner. I de två första diskussionerna deltog riksdagsledamöter, som såg i synnerhet tillräckligt kunnande och forskningsrön som lösningar på frågor kring inomhusluft. I den tredje paneldiskussionen dryftade experter inom fastighets- och byggbranschen vilka utmaningar till exempel klimatförändringar och minskad arbetskraft kan innebära för upprätthållandet av ett gott inomhusklimat.

Fortsatt utveckling av handlingsmodellen stöder tillämpningen i kommunerna

De ministerier som genomför åtgärdsprogrammet Sunda lokaler 2028 har vidtagit ett flertal åtgärder för att programmets mål ska kunna nås. Utredningar och anvisningar som ska bidra till ett enhetligare kunskapsunderlag och spridning av god praxis i kommunerna är under beredning.

”I fortsättningen kommer största delen av kommunernas budget att riktas till basservice inom undervisnings- och kulturministeriets ansvarsområde. För verksamheten behövs sunda lokaler som är förutom trygga också anpassningsbara och flexibla och kan användas för olika ändamål. Därför är det av största vikt att stärka processerna för byggande samt användning och underhåll av fastigheter i kommunerna”, påminde forsknings- och kulturminister Honkonen i sitt anförande.

I år kommer programmet att fokusera på fortsatt utveckling av handlingsmodellen Sunda lokaler. Hösten 2023 färdigställs ett auditeringsverktyg som kommunerna kan använda för att utvärdera och jämföra sina åtgärder för bättre inomhusluft med handlingsmodellens rekommendationer och bästa praxis. Senast nästa år kommer programmet igen att bege sig ut på fältet för att träffa kommuner och andra samarbetspartner runt om i Finland.

Det nationella programmet för inomhusluft och hälsa, som ansvarar för åtgärder för att främja hälsa och välbefinnande inom ramen för programmet Sunda lokaler 2028, kommer under 2023 att göra en halvtidsutvärdering av sin verksamhet. I samband med detta utreds också hur läget med inomhusluften ser ut i kommunerna. Målet för programmet är att främja hälsa och välbefinnande genom att minska de olägenheter som inomhusmiljön orsakar i Finland.

Sanering av offentliga byggnader som mål

Sunda lokaler 2028 är regeringens tioåriga åtgärdsprogram som syftar till sanering av offentliga byggnader och effektivare vård och rehabilitering av personer med symtom och sjukdomar som orsakats av dålig inomhusluft. I genomförandet av programmet deltar förutom statsrådets kansli även undervisnings- och kulturministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och miljöministeriet.

Programmet Sunda lokaler 2028 producerar information, anvisningar och handlingsmodeller avsedda för offentliga aktörer. Handböcker och utredningar är fritt tillgängliga på programmets webbplats sundalokaler.fi.

 

Ytterligare information: Katja Outinen, projektchef, tfn 0295 161 156, katja.outinen(a)gov.fi, och Joel Aaltonen, planerare, tfn 0295 160 323, joel.aaltonen(a)gov.fi, statsrådets kansli

Pressmeddelande VNK008:00/2018