Styrgrupp tillsattes för programmet Sunda lokaler 2028

Utgivningsdatum 27.6.2018 14.22 | Publicerad på svenska 18.9.2018 kl. 15.07
Styrgrupp tillsattes för programmet Sunda lokaler 2028

Den 27 juni tillsatte statsrådet en styrgrupp och ett generalsekretariat för genomförandet av programmet Sunda lokaler 2028. Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är ordförande för styrgruppen under denna regeringsperiod.

Övriga medlemmar i styrgruppen är understatssekreteraren vid statsrådets kansli Timo Lankinen, understatssekreteraren vid finansministeriet Päivi Nerg, social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Päivi Sillanaukee, miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka och undervisnings- och kulturministeriets kanslichef Anita Lehikoinen.

Samtidigt tillsattes ett generalsekretariat för programmet. Sekretariatets ordförande är regeringsrådet Marika Paavilainen från statsrådets kansli. Medlemmar är konsultativa tjänstemannen Vesa Pekkola från social- och hälsovårdsministeriet, överingenjören Katja Outinen från miljöministeriet och byggnadsrådet Ritva Kivi från undervisnings- och kulturministeriet. Mandatperioden är 1.7.2018–31.12.2022.

VNK008:00/2018