Satakuntaprojektet - forskning för att avhjälpa problem med inomhusklimat

Utgivningsdatum 20.6.2019 9.45 | Publicerad på svenska 23.10.2019 kl. 14.47
Satakuntaprojektet - forskning för att avhjälpa problem med inomhusklimat

Satakuntaprojektet är ett program inom läroämnet företagshälsovård och miljömedicin vid Åbo universitet. Projektet ska främja människornas välbefinnande och förbättra fastigheternas skick med hjälp av ett flerdimensionellt interventionsprogram.

Den 4 juni berättade projektets ledare, professor Tuula Putus om projektet och dess framsteg för representanter för de intressegrupper som deltar i programmet Sunda lokaler 2028. Presentationen låg till grund för en diskussion om Satakuntaprojektet och om inomhusklimatet överlag.

Projektets utgångsläge

Putus framhävde långsiktig forskning, vilket också präglar Satakuntaprojektet som genomförs tillsammans med avtalskommunerna. Officiellt inleddes projektet år 2018, men material har samlats in redan i elva års tid till exempel bland barn och olika yrkesgrupper. Nu har arbetet kommit in i en klinisk fas, vilket innebär att en grupp experter inom hälso- och sjukvård samlar in material på en ny mobil klinik. Resultat är att vänta inom de närmaste åren, men projektet pågår fram till år 2028. Putus jämförde projektet med ultralöpning, där otålighet inte är att föredra. 

Putus berättade att hon blev intresserad av undersökningen eftersom hon upplevde den som en möjlighet att lindra människornas oro. Vetenskapen ska enligt henne styra besluten som gäller inomhusklimat och hjälpa dem som uppvisar symtom så tidigt som möjligt. Symtomen och utvecklingen av dem visade Putus med hjälp av en pyramid och en tidslinje. På försämringen av symtomen inverkar genetisk benägenhet och livsmiljö. Därför ska både hälsa och byggteknik beaktas i undersökningen.

Långvarigt samarbete

Att bygga upp ömsesidig tillit med kommunerna är en central del av Satakuntaprojektet. Många kommuner har varit intresserade av att delta i projektet, men kommunernas kunskaper och resurser varierar stort. Projektet försöker beakta kommunernas olika kunskapsnivåer och färdigheter för att samarbetet ska vara meningsfullt för alla parter. 

Utöver kommunsamarbetet underströk Putus projektets sektorsövergripande karaktär. Projektgruppen som har väckt brett intresse samarbetar med aktörerna på många olika sätt. Putus önskade dock djupare framtida interaktion i synnerhet med byggbranschen eftersom för att nå resultat krävs det gemensamma krafter.  

Kommentarer och diskussion

Enligt deltagarna var det givande att få höra om projektets aktuella läge, vilket också väckte livlig diskussion. Förutom kommentarer och justeringar utbytte deltagarna tankar kring undersökningsprocesserna, resultaten och forskningens dimensioner. Deltagarna berömde diskussionens vida perspektiv och var ense om att det är viktigt med forskningsbaserad information och att människor får hjälp. Deltagarna väntade nyfiket på projektets mer omfattande resultat. Putus berättade att de kommer att ges ut i form av vetenskapliga artiklar.

Som avslutning på diskussionen sammanfattade projektledaren för programmet för Sunda lokaler 2028 och ordföranden för diskussionen Marika Paavilainen mötets resultat genom att konstatera att delning av tankar hjälper att nå målet om sunda lokaler. Likartade möten ordnas säkert också i fortsättningen för temat väcker diskussion och när projekten går framåt finns det mer att berätta om verksamheten och resultaten.

Kommentarer om mötet eller programmet Sunda lokaler 2028 kan du lämna på Twitter @TerveetTilat eller via e-post [email protected].

Videoinspelning från mötet den 4 juni