Regionala möten i samband med programmet Sunda lokaler inleds

Utgivningsdatum 1.8.2019 9.45 | Publicerad på svenska 27.8.2019 kl. 11.49
Regionala möten i samband med programmet Sunda lokaler inleds

Programmet Sunda lokaler fortsätter med utvecklandet av verksamhetsmodellen Sunda lokaler hösten 2019 i samarbete med kommunerna på fastlandet. Samarbetet inleds med regionala möten som ordnas tillsammans med regionförvaltningsverken, och målet är att man genom workshopsarbete kartlägger goda praxis som underlag för verksamhetsmodellen. Utgångsläget för den nya modellen är att användarnas erfarenheter samt byggnadernas skick och lämplighet för användningsändamålet kontrolleras och utvärderas regelbundet.

Kommunturné genom hela landet

Den första tillställningen ordnas i oktober i östra Finland, i Varkaus, och de sista mötena våren 2020. Avsikten är att det ordnas nio tillställningar inom sex regionförvaltningsverks verksamhetsområden. Förutom workshopsarbete inkluderar dagarna inledningsanföranden av sakkunniga samt inlägg från kommunerna. Mötena riktas under den första omgången till kommunala tjänsteinnehavare och anställda som kommer i kontakt med inomhusluftsfrågor i sitt arbete, t.ex. inom miljö- och hälsoskyddet, undervisningsväsendet eller arbetarskyddet.

Omfattande samarbete grunden för utvecklandet av verksamhetsmodellen

Samarbetet med kommunerna är ett naturligt steg mot en övergripande verksamhetsmodell eftersom kommunerna äger en betydande del av de offentliga fastigheterna. Målet med tillställningarna är förutom kartläggning av erfarenheter och utveckling av verksamhetsmodeller även att förbättra kommunernas beredskap att utveckla de egna förfarandena med tanke på regelbundna och föregripande fastighetsinspektioner. 

Regionförvaltningsverken deltog redan i beredningen av programmet Sunda lokaler, och vid utvecklandet av verksamhetsmodellen medverkade de framför allt i inledningen av samarbetet med kommunerna, planeringen av möten samt de praktiska arrangemangen. Andra parter som deltog i organiseringen av kommunturnén var förutom regionförvaltningsverken även Institutet för hälsa och välfärd (THL), Nationella programmet inomhusluft och hälsa, Finlands Kommunförbund samt Ratkaistaan yhdessä! -projektet.

Vid de regionala mötena kommer man överens om hur samarbetet med kommunerna och utvecklingen av verksamhetsmodellen ska fortsättas i framtiden. Arbetet sker i workshoppar, och spelas alltså inte in på video, men innehållet uppdateras på nätet, Twitter och i nyhetsbrev.

Mera information om de regionala mötena

Sunda lokaler -Twitterkontot: @TerveetTilat #TerveetTilat2028

Prenumerera på Sunda lokaler -nyhetsbrevet

Tid och plats för mötena

Varkaus 1.10.2019
Åbo 19.11.2019
Jyväskylä 27.11.2019
Tammerfors 28.11.2019
Huvudstadsregionen 11.3.2020
Vasa 24.3.2020 2020
Kouvola 31.3.2020
Uleåborg 21.4.2020
Rovaniemi 5.5.2020