Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta tiedottaa
VN TEAS -selvitys: Elinympäristö muuttuu – mitä se tarkoittaa terveydensuojelulle nyt ja tulevaisuudessa?

Julkaisuajankohta 14.2.2024 10.23
Uutinen
Kerrostaloja taivasta vasten.
Kuva: Mikael Ahlfors/ympäristöministeriön kuvapankki

Terveydensuojelu nyt ja tulevaisuudessa -hankkeessa tehtyjen selvitysten perusteella elinympäristön muutokset, lainsäädännön kehitys ja viranomaisten työn selkeä koordinointi on otettava huomioon terveydensuojelulakia uudistettaessa.

Terveydensuojelu on keskeinen osa ihmisten terveyden turvaamista elinympäristöstä aiheutuvilta terveyshaitoilta. Terveydensuojeluvalvonta on kuntien vastuulla, ja se hoidetaan ympäristöterveydenhuollon yksiköissä. Vuoden 2022 tilastojen mukaan Manner-Suomen kuntien terveydensuojeluun käytettiin 266 henkilötyövuotta, ja sen käyttökulut kunnille olivat noin 18,2 miljoonaa euroa.

Selvityshanke tarkastelee Suomen terveydensuojelun nykytilaa ja lainsäädännön toimivuutta. Hankkeen juuri julkaistussa väliraportissa (Policy Brief -artikkeli 2/2024) kuvataan terveydensuojelun järjestämistä sekä terveydensuojelun tehtäväkenttää viranomaisten ja asiakkaiden näkökulmasta.

Terveydensuojelun kehittämistavoitteet: vastuunjaon selkeyttäminen ja yhteistyö

Hankkeessa on tunnistettu seuraavat kehittämistavoitteet:

  1. Viranomaisten yhteistyö ja vastuunjako: Viranomaisten vastuunjakoa tulisi selkeyttää ja yhteistyötä tiivistää, valvonnassa ja häiriötilanteissa on huomioitava valvonnan kokonaisuus ja varmistettava yhtenäinen tilannekuva eri viranomaisten ja toimijoiden kesken. 

  2. Valvonnan vaikuttavuus ja yhdenmukaisuus: Terveydensuojelun valvontatoiminnan tulisi olla tehokasta ja yhdenmukaista. Tämä voidaan saavuttaa tutkimalla elinympäristön muutoksia, aikaisemman valvonnan tuloksia, arvioimalla toimijoihin kohdistuvaa kokonaisvalvontataakkaa sekä varmistamalla valvojien osaaminen.

  3. Tietoisuuden lisääminen: Terveydensuojelun tunnettuutta tulisi parantaa. Selkeä viestintä ja tehtävien selkeyttäminen ovat avainasemassa.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2023 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta on julkaissut uutisen verkkosivuillaan 12.2.2024.

Lisätietoja:
projektipäällikkö Johanna Mäkinen, Suomen Kuntaliitto ry, yhdyskunta ja ympäristö -yksikkö, [email protected]

Uutinen