Työterveyslaitos tiedottaa
Työterveyslaitoksen sisäilma-asioita koskevan kyselyn vastausaikaa jatkettu 30.4. asti

Julkaisuajankohta 8.4.2024 9.00
Uutinen
Kuvassa korjausrakennustyömaa, jossa näkyy telineitä korjattavan rakennuksen julkisivun edessä.
Kuva: Noon Tähjä/ympäristöministeriön kuvapankki

Työterveyslaitos on julkaissut verkkokyselyn sisäilma-asioiden parissa työskenteleville. Kyselyllä kartoitetaan kokemuksia Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeiden käytöstä ja käyttäjien tarpeista työpaikkojen sisäilmatilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa. Kyselyn tuloksia hyödynnetään sisäilmakoulutuksissa ja viestinnässä. Kysely on anonyymi ja siihen voi vastata 30.4.2024 asti. Sisäilma-asioihin liittyvän maksuttoman konsultointiajan voi myös edelleen varata.

Onko asioita jäänyt auki sisäilmaryhmässä? Miten sisäilma-asioista kannattaa viestiä? Mikä työnantajan tai työterveyshuollon rooli on sisäilma-asioissa? Miten sisäilmastoselvitys, olosuhdearviointi tai terveydellisen merkityksen arviointi pitäisi tehdä?

Vastauksia näihin ja moniin muihin sisäilma-asioita koskeviin kysymyksiin saat keskusteluissa sisäilma-asiantuntijoidemme kanssa. Keskusteluissa on mukana rakennusterveys-asiantuntija ja työterveyshuollon erikoislääkäri.

Keskustelut toteutetaan verkkovälitteisesti Teamsin kautta. Voit tarkastella vapaita keskusteluaikoja Työterveyslaitoksen verkkosivuilta. 

– Haluamme kehittää sisäilmakoulutustamme ja -viestintää paremmin työpaikkojen tarpeita vastaaviksi ja haluaisimme kuulla asioista, jotka työpaikoilla mietityttävät ja ovat ajankohtaisia. Toivomme, että mahdollisimman moni tarttuu tilaisuuteen ja varaa ajan keskusteluun, kannustavat Työtila-yksikön johtaja Sanna Lappalainen ja vanhempi asiantuntija Päivi Isokääntä.


Vastaa sisäilma-aiheiseen verkkokyselyyn 30.4.2024 mennessä

Ennen keskusteluja on hyvä vastata verkkokyselyyn, jolla Työterveyslaitos kartoittaa kokemuksia Työterveyslaitoksen sisäilmaohjeiden käytöstä ja käyttäjien tarpeista työpaikkojen sisäilmatilanteiden selvittämisessä ja ratkaisemisessa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään sisäilmakoulutuksissa ja viestinnässä. Kysely on anonyymi ja siihen voi vastata 30.4.2024 asti.  
Kysely ja keskustelut toteutetaan osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.

 

Sisäilmaohjeita työpaikoille löytyy Työterveyslaitoksen sivuilta

Työterveyslaitoksen sisäilmasivuilta löytyy monenlaista tietoa sisäilma-asioista, esimerkiksi kuvaus työpaikan sisäilmaprosessista, ohjeita sisäilmatilanteiden käsittelyyn ja tietoa sisäilmaryhmän toiminnasta sekä työkyvyn tuesta. 

Uusimmat ohjeet ”Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi” ja ”Terveydellisen merkityksen arviointi” on suunnattu sisäilma-asiantuntijoille ja työterveyden ammattilaisille, mutta niistä on hyötyä myös muillekin kuten työsuojelulle ja kiinteistön omistajille. Verkkomateriaali ”Sisäilma työpaikalla” on puolestaan yleisempi ja suunnattu esihenkilöille ja henkilöstölle. Ohjeet on toteutettu osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa.

Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto ry, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry sekä Sisäilmayhdistys ry. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.

Työterveyslaitos julkaisi alkuperäisen uutisen verkkosivuillaan 26.3.2024.

Lisätietoja: 
Päivi Isokääntä, vanhempi asiantuntija, Työterveyslaitos, paivi.isokaanta[at]ttl.fi
Sanna Lappalainen, johtaja, Työterveyslaitos, anna.lappalainen[at]ttl.fi

Uutinen