Vinkit kentältä
Valvira kannustaa yhteistyöhön sisäilma-asioiden hoidossa

Julkaisuajankohta 25.3.2024 9.00
Piirroskuva, jossa ikkunasta näkyy peukalo pystyssä oleva käsi.

Valvira ohjaa kansallista terveydensuojelulainsäädännön toimeenpanoa ja valvontaa. Terveydensuojelussa väestön terveyttä suojellaan muun muassa valvomalla ja tutkimalla asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisiä olosuhteita sekä vaikuttamalla alueiden käyttöön terveyshaittoja ehkäisevästi. Hyvät sisäolosuhteet tukevat ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Tervehdys! Kuka olet? Miten menee?

Hei! Olen ylitarkastaja Titta Manninen Valvirasta. Vastaan kansallisen lainsäädännön toimeenpanon ja valvonnan ohjauksesta asumisterveysasioissa Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran Terveys, oikeudet ja tuoteturvallisuus -osastolla terveydensuojeluryhmässä. Olen toiminut pitkään sisäilma-asioiden parissa erilaisissa toimintaympäristöissä, nyt viimeisimpänä täällä viranomaispuolella. 

Titta Manninen

Mikä on näkemyksesi tämänhetkisestä sisäilmatilanteesta Suomessa?

Pitkäjänteisellä, moniammatillisella ja suunnitelmallisella työllä on pystytty selkeästi parantamaan sisäilmatilanteiden hoitoa Suomessa. Lainsäädäntö on kehittynyt, toimintamalleja on muodostettu, osaamista ja tietoa on saatavilla, ja toiminnassa on pystytty siirtymään yhä enemmän ennakoivaan ja ylläpitävään suuntaan.

Mikä on mielestäsi tärkeintä sisäilman laadun parantamisessa?

Hyvät toimintatavat, moniammatillinen yhteistyö sekä vuorovaikutteinen ja oikea-aikainen viestintä. 

Mitkä ovat vinkkisi sisäilma-asioissa ja mitä niiden toteuttaminen käytännössä vaatisi?

Tilanteisiin tulee tarttua, ja ne tulee hoitaa. Toiminnan tulisi olla sellaista, että kaikilla osapuolilla on luottamus asioiden ratkaisemiseen. On myös tärkeää, että omaa osaamista ylläpidetään. 

Mitä sisäilmaan liittyvää Valvirassa on tällä hetkellä vireillä?

Olemme julkaisseet viranomaisohjeen asuntojen terveyshaitan selvittämiseen ja ohjeen terveydensuojelulain mukaisia tutkimuksia tekeville laboratorioille. Näistä viestimme tämän vuoden aikana. Tämän vuoden aikana on myös tarkoitus arvioida terveydensuojelulain sisäilmasäännösten toimivuutta osana laajempaa lakiuudistusta. Olemme mukana myös erilaisissa ohjausryhmissä, työryhmissä ja verkostoissa, joiden avulla voimme edistää ja edelleen kehittää sisäilmatilanteiden hyvää hallintaa. Esimerkiksi aluehallintovirastojen kanssa valmistelemme sisäilmaan keskittyviä ohjauspäiviä terveydensuojeluviranomaisille.

Mitä terveisiä lähettäisit muille toimijoille, järjestöille, kunnille ja Terveet tilat -ohjelmalle?

Jatketaan hyvää työtä sisäilmatilanteiden hallinnassa! Hyvät sisäolosuhteet kuuluvat kaikille, ja niihin kannattaa panostaa yhtenä hyvinvointia tukevana tekijänä. Pidetään silmät auki myös globaaleille muutosilmiöille, joilla voi olla vaikutuksia elinympäristömme terveellisyyteen. Toivon hyvää yhteistyötä terveydensuojeluviranomaisten ja muiden toimijoiden välille sisäilma-asioissa.


Lisätietoja: ylitarkastaja Titta Manninen, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, titta.manninen[at]valvira.fi

Vinkit kentältä -juttusarjassa esitellään hyvän sisäilman eteen tehtävää työtä Terveet tilat -ohjelman sidosryhmissä. Jos haluat oman yhdistyksesi tai järjestösi mukaan juttusarjaan, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)gov.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!