Työterveyslaitos pyytää kommentteja sisäilman laadun ja olosuhteiden arvioinnin ohjeluonnoksesta

Terveet tilat -hanke
2.12.2021 8.30
Uutinen
Työterveyslaitos pyytää kommentteja sisäilman laadun ja olosuhteiden arvioinnin ohjeluonnoksesta

Työterveyslaitos on kehittänyt ohjetta sisäilman laadun ja olosuhteiden arviointiin työpaikoilla osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Ohjeluonnosta on mahdollista kommentoida 31. joulukuuta saakka.

Ohjeessa käsiteltävän arvioinnin avulla saadaan kokonaiskuva sisäilman laadusta ja olosuhteista sekä niihin vaikuttavista tekijöistä esimerkiksi sisäilmaongelmien ratkaisemisen tueksi. Tietoa tarvitaan myös, jos halutaan työterveyslääkäriltä arvio rakennuksen tai sen osan terveydellisestä merkityksestä työntekijöille.

Ohje on tarkoitettu ensisijaisesti rakennuksen ja ilmanvaihdon tutkimuksia ja arviointeja tekeville asiantuntijoille, kuten rakennusterveysasiantuntijoille (RTA) ja LVI-asiantuntijoille. Kehitettävä ohje korvaa aiemman Työterveyslaitoksen ohjeen: Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa Terveet tilat -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Uutinen