Työterveyslaitos kartoittaa kokemuksia altistumisolosuhteiden arvioinnin ohjeesta

Julkaisuajankohta 19.2.2021 9.00
Työterveyslaitos kartoittaa kokemuksia altistumisolosuhteiden arvioinnin ohjeesta

Työterveyslaitos päivittää ja kehittää altistumisolosuhteiden arvioinnin ohjetta toimistotyyppisille työpaikoille osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Tietoa altistumisolosuhteista tarvitaan, jos halutaan arvioida rakennuksen terveydellistä merkitystä.

Altistumisolosuhteiden arviointi on osa ohjetta työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen (ohjeen sivut 30–41).

Kyselyllä kerätään kokemuksia ja kehittämisajatuksia nykyisestä ohjeesta. Kysymyksiä on 13 ja kysely sisältää myös vapaata tekstitilaa. Kysely on avoinna maaliskuun loppuun asti. Kysely ei kerää vastaajan yhteystietoja eikä vastaajia voida yhdistää vastauksiin.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Kiitos osallistumisesta!