Työterveyslaitokselta kaksi sisäilmaan liittyvää selvitystä

Terveet tilat -hanke 17.2.2021 14.00
Työterveyslaitokselta kaksi sisäilmaan liittyvää selvitystä

Työterveyslaitos on julkaissut helmikuussa kaksi selvitystä osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa. Ohjelma toteuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

Toinen selvityksistä käsittelee toimistoissa, kouluissa, päiväkodeissa ja sosiaali- ja terveysalan toimistotyyppisissä tiloissa esiintyvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden yleisimpiä päästölähteitä, pitoisuustasoja, terveysvaikutuksia ja mittausmenetelmiä. Selvityksen mukaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden pitoisuudet toimistojen sisäilmassa ovat pieniä ja ne ovat epätodennäköinen syy työpaikkojen sisäilmaongelmiin.

Selvityksistä toinen kartoittaa työterveyshuollon nykyisiä käytäntöjä sekä keinoja tutkimuksen, hoidon ja työkyvyn tuen kehittämiseksi, jotta sisäympäristössä oireilevia voitaisiin auttaa nykyistä paremmin. Selvitys osoittaa, että työterveyslääkärit toivovat tiiviimpää yhteistyötä ja viestinnän parantamista työpaikan sisäilma-asioita hoitavien toimijoiden kanssa.

Molemmat selvitykset löytyvät STM:n hallinnonalan avoimesta julkaisuarkistosta Julkarista.

rakentaminen
sisäilma
terveys