Tietoisku: Ilmanvaihdon katsastusopas

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 29.9.2022 10.30
Uutinen

Tietoiskussa esitellään Terveet tilat 2028 -ohjelman julkaisema ilmanvaihdon katsastusopas. Opas esittelee katsastuksen sisällön, tarvittavat mittauslaitteet, kunnon arvioinnin kriteerit, sopivat katsastusvälit, katsastajan osaamisvaatimukset ja laadunvarmistusmenettelyn. Tavoitteena on yhtenäistää ilmanvaihtojärjestelmien katsastustoimintaa, katsastajan osaamisvaatimuksia ja tilaajalle tehtävää raportointia.

Terveet tilat 2028 -ohjelma julkaisi elokuussa ilmanvaihdon katsastusoppaan, jonka laatimisesta on vastannut FINVAC ry yhteistyössä VVS Föreningen i Finland rf:n, Sisäilmayhdistys ry:n, Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Oppaan laatimiseen osallistui ilmanvaihto- ja sisäilma-alan käytännön asiantuntijoita, joiden panos katsastusoppaan laatimisessa oli ensiarvoisen tärkeä. 

Tietoisku esittelee oppaan taustoja, sisältöä ja käyttötarkoitusta. Videolla esiintyvät yli-insinööri Timo Lahti (ympäristöministeriö), toiminnanjohtaja Siru Lönnqvist (FINVAC ry/VVS Föreningen i Finland rf), emeritusprofessori Olli Seppänen (FINVAC ry), sisäilmakoordinaattori Piia Markkanen (Vantaan kaupunki) sekä talotekniikan yliopettaja Rauno Holopainen (Metropolia).

Lisätiedot:

Timo Lahti, p. 0295 250 319, timo.lahti(at)gov.fi, ympäristöministeriö
Rauno Holopainen, rauno.holopainen(at)metropolia.fi, Metropolia
Olli Seppänen, olli.seppanen(at)finvac.org, FINVAC

Uutinen