THL julkaisi toimintamallin sisäilmatilanteen hoitamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa

Terveet tilat -hanke 25.8.2021 13.00
THL julkaisi toimintamallin sisäilmatilanteen hoitamiseksi kouluissa ja päiväkodeissa

THL:n Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on koonnut kouluille ja päiväkodeille toimintamallin sisäilmatilanteiden hoitamisen tueksi.

Koulujen ja päiväkotien toimintamalli pohjautuu Terveet tilat -toimintamalliin. Malleissa korostuvatkin samat onnistumisen elementit kuten nopea reagointi, laaja-alainen yhteistyö sekä viestinnän merkitys.

- Terveet tilat -toimintamalli antaa yleisiä suuntaviivoja siihen, kuinka sisäilmaongelmia ehkäistään ja ratkaistaan. Täydennämme mallia yksityiskohtaisemmilla toimintatavoilla. THL:n julkaisema toimintamalli tuo toivottua konkretiaa Terveet tilat -malliin. Koulujen ja päiväkotien toimintamalli löytyy linkitettynä Sisäilmatilanteiden selvittäminen -osiosta Terveet tilat -toimintamallista, hankejohtaja Katja Outinen kertoo.

Koulujen ja päiväkotien toimintamalli tiiviisti (thl.fi):

  • Sisäilmatilanteiden selvitysprosessin tulee olla kunnassa selkeästi määritelty ja ohjeistettu. 
  • Koulu- ja päiväkotirakennusta koskevassa ohjeistuksessa esitetään selvästi eri toimijoiden roolit ja tehtävät.
  • Selvitysprosessin tulee olla kaikkien saatavilla, ja se on myös hyvä tuoda kaikille rakennuksen käyttäjille tiedoksi.
  • Ajantasainen viestintä on huomioitava koko prosessin läpi.
  • Havainnon ilmoittajalle tulee antaa vähintään palaute ilmoituksen vastaanottamisesta sekä mahdollisuuksien mukaisesti tietoa toimenpiteistä ja aikatauluista asian selvittämiseen liittyen.
  • Kiinteistön omistaja on vastuussa selvityksistä. Selvityksiin on hyvä tarttua ripeästi. 
  • Korjausten ja muiden toimenpiteiden onnistumisen seuranta rakennuksen korjauksen ja käytön aikana on aina tärkeä osa sisäilmaprosessia.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa Terveet tilat -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

koulut
koulutusorganisaatiot
oppilaitokset
päiväkodit
rakentaminen
sisäilma
terveys