Terveet tilat valmistelee arviointityökalua kuntien käyttöön

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 21.4.2023 9.30
Uutinen
Piirroskuvassa havainnollistetaan kuntien ennakoivaa kiinteistönpitoa

Terveet tilat 2028 -ohjelma valmistelee arviointityökalua, jonka avulla kunnat voivat analysoida ennakoivan kiinteistönpidon ja sisäilmahaasteiden ehkäisemisen kehitystä omassa kunnassa ja verrata niitä Terveet tilat -toimintamallin suosituksiin. Interaktiivinen sivu julkaistaan vapaaseen käyttöön, joten oman kuntansa käytäntöjä voivat työkalun avulla tarkastella kaikki kuntien työntekijöistä kuntapäättäjiin ja asukkaisiin.

Ohjelman tavoitteena on luoda helppokäyttöinen työkalu, jonka avulla kunnat voivat hahmottaa ja seurata sisäilmakäytäntöjensä kokonaiskuvaa. Työkalu tarjoaa vinkkejä, lähteitä ja tutkittua tietoa, joiden avulla toimintatapoja on mahdollista kehittää ja vahvistaa.

Työkalu mahdollistaa kokonaisuuden tarkastelun

Työn lähtökohtana toimii Terveet tilat -toimintamalli, joka kokoaa yhteen tietoa ja ohjeita julkisten rakennusten ennakoivasta kiinteistönpidosta. Arviointityökalun avulla toimintamallin hyviä käytäntöjä pyritään tuomaan osaksi kuntien arkea. Ennakoivan kiinteistönpidon ja sisäilmahaasteiden ehkäisyn hahmottaminen yhtenä kokonaisuutena auttaa tarkastelemaan toimintatapoja uusista näkökulmista.  

”Haluamme myös havainnollistaa, kuinka monenlaisia näkökulmia kunnan täytyy ottaa huomioon. Arviointityökalun avulla on mahdollista pysähtyä tarkastelemaan kokonaisuutta. Se on hyödyllistä myös kunnille, joissa sisäilmakäytännöt toimivat erinomaisesti”, muistuttaa Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen

Työkalu tarjoaa arvioinnin täyttäjälle myös pisteytyksen, jonka avulla oman kuntansa tuloksia voi verrata toimintamallin ohjeistuksiin. Suuntaa antava pisteytys auttaa käyttäjää myös vertailemaan oman kuntansa kehitystä vuosien mittaan. 

Julkaisun jälkeen luvassa kuntakiertue

Arviointityökalun on suunniteltu valmistuvan syksyllä, jonka jälkeen Terveet tilat -ohjelma jalkautuu esittelemään työkalua eri puolille Suomea. Tilaisuuksissa kunnilla on mahdollisuus työkalusta saatuja tuloksia hyödyntäen käydä yksityiskohtaisemmin läpi omia ajankohtaisia sisäilmakysymyksiään ja keskustella yhdessä ratkaisuista.

”Hienoa, että pääsemme kuulemaan viimeisten vuosien kehityksestä ympäri Suomea ja tukemaan kuntia työssään. On myös tärkeää, että saamme palautetta ohjelman toiminnasta ja ideoita uuden kehittämiseen”, toteaa Outinen.

Terveet tilat 2028 on hallituksen 10-vuotinen toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset sekä tehostaa sisäilmasta oireilevien ja sairastuneiden hoitoa ja kuntoutusta. Terveet tilat -ohjelman toteutukseen osallistuvat valtioneuvoston kanslian lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.

 

Lisätiedot: hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)gov.fi ja suunnittelija Joel Aaltonen, p. 0295 160 323, joel.aaltonen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

Uutinen