Vinkit kunnista
Korjaushankkeen loppudokumentointi sekä sisäilmakatsastukset ovat Tampereen kaupungin uusimmat hyvät käytännöt sisäilma-asioissa

Julkaisuajankohta 16.11.2021 9.15
Korjaushankkeen loppudokumentointi sekä sisäilmakatsastukset ovat Tampereen kaupungin uusimmat hyvät käytännöt sisäilma-asioissa

Tampereella käyttöön otettu korjaushankkeiden loppudokumentointi on helpottanut seurantaa: tieto tehdyistä korjauksista on helposti saatavilla sekä myös jaettavissa. Sisäilmakatsastuksilla napataan orastavat ongelmat haaviin hyvissä ajoin. Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa.

Tervehdys Tampereelle! Keitä olette, mitä teette työksenne?

Olemme Laura Pyykkö ja Jenni Rämälä ja toimimme sisäilma-asiantuntijoina Tampereen Tilapalvelut Oy:ssa. Tampereen Tilapalvelut Oy vastaa Tampereen kaupungin kiinteistöjen ylläpidosta ja huollosta. Sisäilma-asioiden hoitaminen on yksi osa vastuukokonaisuutta.

Laura Pyykkö (vas.) ja Jenni Rämälä

Miten menee?

Kiitos kysymästä, Tampereella menee ihan hyvin ja koko ajan parempaan suuntaan.

Mitkä ovat teidän hyvät käytäntönne sisäilma-asioissa ja miten ne käytännössä toteutetaan?

Meillä on moniakin hyviä käytänteitä, mutta yksi uusimmista on kehittämämme korjaushankkeen loppudokumentti ja seurantasuunnitelma. Jo korjaushankkeen alkuvaiheessa rakennuttaja vastuuttaa joko suunnittelijan tai sisäilmakorjauksissa ylimääräisenä valvojana toimivan sisäilmatutkijan laatimaan korjauksesta loppudokumentin.

Dokumenttiin kirjataan selkeästi ongelma ja sen korjaustapa sekä miten korjaus todellisuudessa toteutettiin ja jäikö jotain tekemättä. Lisäksi Tilapalveluiden sisäilma-asiantuntija tarvittaessa yhdessä sisäilmatutkijan kanssa laatii korjauksille yksilöidyn seurantasuunnitelman. Suunnitelmaan määritellään miten, milloin, kuka ja kuinka pitkän aikaa korjausten onnistumista varmistetaan. Mukana on aistinvaraista havainnointia, sisäilmastokyselyjä ja teknisiä toimenpiteitä. Teknisiä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi kuitumittaukset, merkkiainekokeet tai olosuhde-, ilmanvaihto- ja paine-eromittaukset.

Tehdyt korjaukset merkitään selkeästi pohjakuviin seurantasuunnitelman liitteeksi. Suunnitelman mukainen seuranta on Tampereella vastuutettu sisäilma-asiantuntijoille. Vastaamme myös siitä, että seurannasta saadaan vuosittain dokumentti, johon tehdyt kyselyt, tarkastelut ja tutkimukset on kirjattu mahdollisine jatkotoimenpiteineen.

Toisena uutena hyvänä käytänteenä meillä on sisäilmakatsastukset. Jenni teki RTA-opinnäytetyönsä Tampereen sisäilmakatsastuksista ja toimintamallia on pilotoitu vuoden 2021 aikana. Katsastukseen kuuluu sekä rakenteiden että ilmanvaihdon kuntoarviotyyppinen tarkastelu nimenomaan sisäilmanäkökulmasta. Olemme saaneet hyviä tuloksia pilottikohteista ja sisäilmakatsastukset onkin meillä Tampereella otettu vakituiseen käyttöön. Sisäilma-asiantuntija tilaa katsastukset meidän kuntotutkimusten puitesopimuskumppaneilta, jotka tekevät ne antamiemme ohjeiden ja mallin mukaisesti.

Miten hyvät käytännöt näkyvät kunnan arjessa?

Tehdyt korjaukset on dokumentoitu selkeästi yhteen paikkaan ja yhteen dokumenttiin, joka voidaan tarvittaessa jakaa terveydensuojeluviranomaisille tai esimerkiksi huolestuneille kuntalaisille. Dokumentista löydämme myös itse helposti tarvittavat tiedot tehdyistä tutkimuksista ja korjauksista. Seuranta on nyt konkreettisempaa ja suunnitelmallisempaa kuin ennen.

Sisäilmakatsastukset ovat loistava tapa ennakoida ja ennaltaehkäistä mahdollisia laajempia ongelmia. Näissä on jo nyt löydetty hyviä ennakoinnin paikkoja tulevaisuutta ajatellen.

Mikä on ollut tärkeää onnistumisen kannalta?

Onnistumisen kannalta tärkeää on ollut eri toimijoiden sitoutuminen ja sitouttaminen sekä selkeiden valmiiden mallipohjien luominen. Tällöin toimijoiden on ollut mahdollisimman helppo tarttua toimeen.

Millainen muutos on tapahtunut verrattuna aikaan, jolloin edellä mainitut toimintatavat eivät olleet käytössä?

Loppudokumentti alkaa pikkuhiljaa olla automaatio, eikä sen perään tarvitse enää niin paljon kysellä. Sisäilmatoimintamallin mukainen seuranta on nyt helppoa, koska loppudokumenttiin on määritelty selkeät toimenpiteet, aikataulut ja tavoitteet. Tieto tehdyistä korjauksista on todella helposti saatavilla ja vähentää kaikilta osapuolilta projektipankin kahlaamisen tarvetta.

Sisäilmakatsastuksilla on saatu hyvää ennakkotietoa kohteista ja niiden kunnosta, erityisesti sisäilman näkökulmasta.

Mitä terveisiä lähettäisit muille kunnille?

Kysykää rohkeasti meiltä lisätietoja, jos haluatte ottaa näitä uusia toimintamalleja omaankin käyttöönne. Emme voi kuin suositella molempia!

Lisätietoja: sisäilma-asiantuntija Laura Pyykkö, laura.pyykko(at)tilapa.fi ja sisäilma-asiantuntija Jenni Rämälä, jenni.ramala(at)tilapa.fi, Tampereen kaupunki

Vinkit kunnista -juttusarjassa esitellään kuntien hyviä käytäntöjä sisäilmatilanteiden hoitamisessa. Jos kunnastasi löytyy sisäilma-asioiden hyvä käytäntö, ilmianna itsesi: terveet-tilat(at)vnk.fi. Jaamme tietoa mielellämme eteenpäin. Laitetaan hyvä kiertämään!