Suojeltujen rakennusten ominaisuuksien arviointiin liittyvän oppaan toteutukseen haetaan tarjouksia

Julkaisuajankohta 22.3.2024 15.44
Uutinen
Kuvituskuvassa rakennushenkilöllä on kädellään kattotiili.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää tarjouksia suojeltujen rakennusten ominaisuuksien ja käytettävyyden arviointiin liittyvän oppaan toteuttamisesta. Tavoitteena on parantaa rakentamiseen ryhtyvien ja kiinteistönomistajien tietoisuutta rakennusten ominaisuuksista rakennushankkeeseen liittyvää päätöksentekoa varten.

Hankinnan tavoitteena on tuottaa opas suojeltujen rakennusten käyttömahdollisuuksien arviointimenettelyjen kehittämiseen. Oppaan pääasiallinen tavoite on antaa käytännöllisiä työkaluja rakennusten käyttömahdollisuuksien arviointimenettelyihin sekä siihen liittyviin seikkoihin, kuten suojeluarvoihin ja rakennusterveyteen. Valmistuvan oppaan pääasiallisena tavoitteena on parantaa rakennushankkeeseen ryhtyvien ja kiinteistönomistajien tietoisuutta rakennusten ominaisuuksista ja suojeluarvoista päätöksentekoa varten. Tavoitteena on myös parantaa tietoisuutta rakennusten ominaisuuksien ja suojeluarvojen sekä kunnon kartoitusmenetelmistä sekä kehittää toiminta- ja käyttötapojen sovittamista rakennusten ominaisuuksiin ja suojeluarvoihin. Hankkeen avulla parannetaan tietoisuutta rakennussuojelusta ja sen soveltamisesta korjaus- ja muutoshankkeessa. Tavoitteena on lisäksi parantaa suojeltujen rakennusten korjaushankkeiden valmisteluprosessia.

Hanke toteutetaan osana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 -ohjelmaa (Terveet tilat -ohjelma), jonka tavoitteena on tervehdyttää julkiset rakennukset ja tehostaa sisäilmasta oireilevien hoitoa ja kuntoutusta. Tämä hanke liittyy Terveet tilat -ohjelman osaan Suojeltavien rakennusten käyttömahdollisuuksien arviointimenettelyjen kehittäminen, jonka toteutuksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Kyseisen osan toteutus aloitettiin vuonna 2022 teettämällä nykytilaselvitys suojeltujen rakennusten ominaisuuksien ja käytettävyyden arvioinnin toteutumisesta. Tehtyyn selvitykseen voi tutustua Terveet tilat -ohjelman verkkosivuilla (ks. linkki alla). 

Tarkempi kuvaus opetus- ja kulttuuriministeriön tarjouspyynnöstä on hankintailmoitukset.fi-sivustolla. Tarjousten lähettämisen määräaika on 17.4.2024 klo 16.15.

Uutinen