Sisäilmaosaaminen terveydenhuoltoalalla oli helmikuun verkostotapaamisen pääteema

Julkaisuajankohta 15.2.2024 13.27
Uutinen
Kaupunkimaisemassa näkyy rakennuksia.

Kuntien Terveet tilat -verkoston helmikuun tapaamisen aiheena oli laaja-alaisesti sisäilmaosaaminen: tapaamisessa esiteltiin kartoitusta sisäilmaosaamisesta sosiaali- ja terveydenhuoltoalan koulutuksessa sekä sisäilma-aiheista oppimateriaalia terveydenhuoltoalan ammattikorkeakouluille. Kolmannessa esityksessä kuultiin hyvinvointialueille suunnatusta toimintamallista sisäympäristötilanteisiin.

Maanantaina 12.2.2024 järjestetyn tilaisuuden aloitti Terveet tilat -hankejohtaja Katja Outinen käymällä tuttuun tapaan läpi ohjelman ajankohtaisia kuulumisia. Tämän jälkeen asiantuntijapuheenvuorot avasivat Terveet tilat -ohjelmassa ja Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa valmistuneita hankkeita.

Sisäilmaosaamisen kartoitus sotealan koulutuksissa

Konsultti Tiina Koivula Owal Group Oy:stä esitteli osaamiskartoitusta, jossa tavoitteena oli tuottaa tietoa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulutuksen ja yliopistokoulutuksen tuottamasta sisäilmaosaamisesta. Kartoituksessa haettiin myös tietoa koulutuksen työelämävastaavuudesta sekä kehittämisehdotuksia koulutuksen kehittämiseksi ja osaamisen tason nostamiseksi. Kartoituksen mukaan sisäilmaosaaminen on ammatillisessa koulutuksessa pääosin riittävällä tasolla suhteessa työelämän tarpeisiin, mutta osaamista olisi kuitenkin hyvä kehittää esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla. Kartoituksen yhteenvedon mukaan sisäilmaosaamisen tärkeys tunnistetaan, mutta sitä tulisi pystyä hyödyntämään osana muiden opintojaksojen kautta hankitun osaamisen soveltamista. Oleellisinta on riittävä ymmärrys ilmiöstä – tämä mahdollistaa sisäilmatilanteen tunnistamisen ja potilaan oikeanlaisen kohtaamisen ja hoidon. Kartoitus toteutettiin opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen toimeksiannosta.

Sisäilma-aiheinen oppimateriaali terveydenhuoltoalan AMK-opetukseen

Verkostotapaamisen toisena esiintyjänä oli hankevastaava Heli Granlund keuhkoterveysjärjestö Filha ry:stä. Järjestö on julkaissut tammikuussa maksuttoman sisäilma-aiheisen oppimateriaalin terveydenhuoltoalan AMK-opetukseen. Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – tietoa terveydenhuoltoalan opiskelijoille -oppimateriaalin tavoitteena on lisätä tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta sekä antaa perusvalmiudet potilaan kohtaamistilanteisiin. Oppimateriaali sisältää kattavasti tietoa sisäilmaan liitetystä oireiluista. Tämän lisäksi opiskelija voi testata oppimaansa aktivoivien tehtävien avulla. Potilaan kohtaamista, haastattelua ja ohjausta opiskelija pääsee harjoittelemaan tekoälyyn pohjautuvan virtuaalisen potilassimulaattorin avulla. Oppimateriaali on kaikkien terveydenhuoltoalan opetusta toteuttavien ammattikorkeakoulujen saatavilla Filhan verkkosivujen kautta. Oppimateriaali pohjautuu TerveyskyläPRO-palvelussa julkaistuun verkkokurssiin ”Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan?”. Kyseisen terveydenhuollon ammattilaisille suunnatun verkkokurssin on tuottanut keuhkoterveysjärjestö Filha ry osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018-2028).

Hyvinvointialueiden sisäilmaprosessit

Verkostotapaamisen viimeisestä asiantuntijapuheenvuorosta vastasi erityisasiantuntija Anniina Salmela Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Hän kertoi hyvinvointialuille tuotetusta toimintamallista sisäympäristötilanteiden hoitamiseen. Malli tukee hyvinvointialueiden kiinteistökannan hallintaa ja auttaa ennaltaehkäisemään sisäympäristöongelmia. Toimintamallissa käydään läpi sisäympäristötilanteiden hoitamisen vaiheet sekä sisäilmatilanteiden selvittämiseen liittyviä huomioita ja hyviä käytäntöjä. Ohjeistuksen lopussa on esitetty myös tarkastuslista hyvinvointialueen oman toimintamallin kokoamiseen ja sisäilmaprosessin hoitamiseen. Uuden ohjeistuksen pohjana on käytetty Terveet tilat -toimintamallia, sekä Terveet tilat -ohjelmassa ja Kansallisessa sisäilma ja terveys –ohjelmassa tuotettuja julkaisuja. Toimintamalli toteutettiin Terveet tilat -ohjelman tilaamana ja sen tekemisestä vastasi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjeistus laatimiseen osallistui myös hyvinvointialueiden kiinteistö- ja toimitilajohdon sekä Maakuntien tilakeskuksen edustajia.

Verkoston kokoontumiset jatkuvat keväällä

Kuntien Terveet tilat -verkosto on kuntien työntekijöiden, viranhaltijoiden ja kunnanvaltuutettujen yhteistyöfoorumi. Verkostoon on mahdollista liittyä mukaan ohjelman nettisivuilla. Toivomme jäseniksi esimerkiksi sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä tilakeskuksissa, rakennuttajapalveluissa, kiinteistönhoidossa, työsuojelussa, terveydensuojelussa, terveydenhuollossa, opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleviä viranhaltijoita ja työntekijöitä. Myös hyvinvointialueiden edustajat ovat tervetulleita mukaan.

Verkosto on kokoontunut ajankohtaisten sisäilma-asioiden äärelle jo 16 kertaa. Seuraava tapaaminen järjestetään huhti-toukokuussa. Tiedotamme verkoston jäsenille tarkemmin tilaisuuksien aikataulusta ja ilmoittautumisen alkamisesta. Aiempien verkostotapaamisten materiaalit ovat verkoston jäsenten saatavilla myös jälkikäteen.

Uutinen