Filha tiedottaa
Sisäilmaoppimateriaalia terveydenhuoltoalan AMK-opetukseen

Julkaisuajankohta 29.1.2024 10.39
Uutinen
Nainen pitää kädessään muistiinpanovihkoa.

Keuhkoterveysjärjestö Filha ry on julkaissut maksuttoman sisäilma-aiheisen oppimateriaalin terveydenhuoltoalan AMK-opetukseen. Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – tietoa terveydenhuoltoalan opiskelijoille -oppimateriaalin tavoitteena on lisätä tietoa sisäilmaan liitetystä oireilusta sekä antaa perusvalmiudet kohtaamistilanteisiin.

Kyseessä on valmis sähköinen oppimateriaali, joka on kehitetty opiskelijan itsenäiseen opiskeluun. Kurssi on helppo sisällyttää osaksi opintoja, mutta se toimii myös itsenäisenä kokonaisuutenaan. Koko kurssin suorittamiseen menee noin 3–4 tuntia aikaa.

Oppimateriaali sisältää kattavasti tietoa sisäilmaan liitetystä oireiluista, jonka lisäksi opiskelija voi testata oppimaansa aktivoivien tehtävien avulla. Potilaan kohtaamista, haastattelua ja ohjausta opiskelija pääsee harjoittelemaan tekoälyyn pohjautuvan virtuaalisen potilassimulaattorin avulla.

Oppimateriaalin käyttäjät ovat kuvailleet kurssia kattavaksi ja monipuoliseksi oppimiskokonaisuudeksi. Myös tietotestit ja virtuaalinen potilastapaus ovat tuoneet mielekkyyttä opiskeluun.

Tehtävistä opiskelija saa kirjallisen palautteen. Suoritettuaan kurssin, opiskelija saa tallenttua itselleen kurssitodistuksen pdf-muodossa.

Ammattikorkeakoulut saavat oppimateriaalin käyttöönsä täyttämällä tilauskaavakkeen Filhan verkkosivuilla. Sivuilta löytyy myös ohjeet opettajille oppimateriaalin käyttöönotosta.

Oppimateriaali pohjautuu TerveyskyläPRO-palvelussa julkaistuun verkkokurssiin ”Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – Miten tutkin, tuen ja hoidan?”. Kyseisen verkkokurssin on tuottanut keuhkoterveysjärjestö Filha ry osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa (2018-2028), jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimenpiteitä.

TerveyskyläPRO:n verkkokurssin sisältöjen suunnitteluun ja kehittämiseen on osallistunut asiantuntijoita Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman organisaatioista sekä lukuisia terveydenhuollon ammattilaisia ympäri Suomen. Verkkokurssi on julkaistu joulukuussa 2021.

Filha ry julkaisi uutisen verkkosivuillaan 26.1.2024. 

Uutinen VNK008:00/2018