Sisäilmaan liittyvään oireiluun saa apua ja tukea

Julkaisuajankohta 28.2.2023 9.00
Uutinen
Sisäilmaan liittyvään oireiluun saa apua

Miten sisäilmasta oireita saavat huomioidaan terveydenhuollossa? Keneen pitäisi olla yhteydessä, jos oireita ilmenee? Uusi video kertoo, miten oireilu huomioidaan koulun sisäilmatilanteessa.

Puhdas ja raikas sisäilma tukee toimintakykyä, terveyttä ja oppimista. Sisäilmaan voi kuitenkin liittyä erilaisia haittatekijöitä, jotka aiheuttavat oireita. Oireet ovat usein lieviä ja altistumisen loppuessa ohimeneviä. Suoraan oireiden perusteella on vaikeaa tunnistaa, mistä ne johtuvat. 

Uusi Sisäilmaan liittyvään oireiluun saa apua ja tukea -video kertoo, miten oireilevia autetaan ja tuetaan sisäilmaongelmissa rakennukseen liittyvien selvitysten ja korjausten rinnalla. Videossa esiteltävät Kallen ja Siirin tarinat toimivat esimerkkeinä koulun menettelystä sisäilmatilanteessa. 

Yhteistyössä Tussitaikureiden kanssa toteutetussa videossa kuvataan, kuinka oireilu huomioidaan sisäilmaprosessissa ja miten omaa hyvinvointiaan voi tukea sisäilmatilanteessa. Video täydentää aiemmin julkaistua Terveet tilat -toimintamallista kertovaa videota

Oireiden hoitoon apua terveydenhuollosta

Hoitoa, apua ja tukea on aina saatavilla. Oireisiinsa apua tarvitsevan tulisi olla yhteydessä terveydenhuoltoon, jolloin oireilun syitä lähdetään etsimään ja oireita hoitamaan.

Jos ihminen kokee oireilun johtuvan rakennuksesta, on aina selvitettävä, onko rakennuksessa tai sen käytössä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Oireilun monitekijäisyys pitää ottaa huomioon rakennuksen tutkimisen rinnalla. Lisäksi henkilöiden jaksamiseen ja kuormitustekijöihin on kiinnitettävä huomiota.

Henkilöt, jotka saavat vaikeita tai haittaavia oireita, hoidetaan terveydenhuollossa. Tärkeintä on, ettei oireilevaa jätetä yksin. Terveydenhuollossa selvitetään syitä oireiluun ja annetaan tarvittavaa hoitoa.

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma edistää terveyttä ja hyvinvointia

Video on tuotettu Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa yhdessä Tussitaikurit Oy:n kanssa. Ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. 

Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.

Uutinen VNK008:00/2018