RTA-neuvottelupäivässä haettiin keinoja toiminnan kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen

Julkaisuajankohta 20.3.2023 14.30
Uutinen
RTA-neuvottelupäivässä haettiin keinoja toiminnan kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen

Ensimmäistä kertaa järjestetty rakennusterveysasiantuntijoiden neuvottelupäivä kokoontui 15.3.2023 Helsingissä käymään läpi alan ajankohtaisia aiheita. Sosiaali- ja terveysministeriön yhdessä Sisäilmayhdistyksen, Valviran, Terveet tilat 2028 -ohjelman ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman kanssa järjestämä tilaisuus toi yhteen sertifioidut asiantuntijat, koulutusten järjestäjät ja henkilösertifioijat.

Maaliskuun tilaisuuteen olivat kutsuttuina sertifioidut rakennusterveysasiantuntijat (RTA), sisäilma-asiantuntijat (SISA) ja kosteusvaurioiden kuntotutkijat (KVKT). Alustuspuheenvuorojen, yhteisen työskentelyn ja avoimen keskustelun avulla haettiin keinoja alan toiminnan kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen. Päivän aikana tunnistettiin runsaasti kehittämiskohteita ja ideoita asiantuntijoiden osaamisen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. 

Tavoitteena ajantasainen ja yhtenäinen osaaminen

Aamupäivän puheenvuoroissa saatiin AFRY:n Miia Pitkärannan katsaus viimeisten vuosien aikana valmistuneista ohjeistuksista ja määräyksistä sekä STM:n Vesa Pekkolan analyysi muutoksista suhtautumisessa sisäilman terveysvaikutuksiin. Ohjeistuksia todettiin valmistuvan nopeaan tahtiin ja esiin nousi tarve koota julkaisut yhteen paikkaan, jotta asiantuntijat löytäisivät helposti ajankohtaisen tiedon. Tiedon kokoajan tulisi olla luotettava lähde, joka pystyisi laatimaan ja ylläpitämään kattavaa listausta. Aamupäivän viimeisessä puheenvuorossa HUS:n Krista Kopola esitteli naistenklinikan sisäilmahanketta case-esimerkkinä rakennusterveysasiantuntijan roolista projektin onnistumisessa.  

Avoimessa keskustelussa esiin nousivat esimerkiksi rakennusterveysasiantuntijan riippumattomuuden varmistaminen erilaisissa hankkeissa, taustakoulutuksen huomioiminen asiantuntijan työtehtävissä, RTA:n rooli oikeuden silmissä asuntokauppojen riitatilanteissa, hajuista aiheutuvan haitan arviointi ja asiantuntijoiden koulutuksen yhdenmukaistaminen. Keskustelua käytiin ajatuksesta valtakunnallisista osaamistesteistä, joita voitaisiin kehittää esimerkiksi keräämällä yhteistä kysymyspankkia kouluttajille. Osaamisen arviointiin toivottiin myös näyttöjen antamista, joita voisivat olla esimerkiksi tehdyt kuntotutkimukset.

Yhteinen koulutuspäivä mahdollistaisi osaamisen päivittämisen

Valviran Titta Mannisen aiheena olivat pätevyysjärjestelmän toimivuusarvioinnin kehitystarpeet. Raportoinnille toivottiin tilaisuudessa selkeitä raameja, jotka toimisivat laadun takeena, mutta jättäisivät myös tilaa raportin soveltamiselle tilaajalle sopivaan muotoon.

Iltapäivän osallistujat viettivät yhteisen työskentelyn parissa keskustelupisteillä, joissa käsiteltiin osaamis- ja täydennyskoulutustarpeita, erilaisten toimeksiantotyyppien raportteja, asiantuntijoiden eettistä toimintaa, asiantuntijoiden riittävyyttä pienempiin kohteisiin, asiantuntijoiden kaipaamaa ammatillista tukea sekä toimintaympäristön tulevaisuuden näkymiä. Keskusteluissa kirkastui ajatus yhteisestä RTA-koulutuspäivästä, johon asiantuntijan tulisi osallistua vähintään kerran 2-3 vuoden välein. Tukea uusien ohjeistusten ja määräysten omaksumiseen sekä hankintojen ja kilpailutusten tekemiseen kaivattiin myös etätilaisuuksien ja koontien muodossa.

Järjestävät tahot kiittävät kaikkia neuvottelupäivään osallistuneita antoisasta tilaisuudesta. Myönteinen palaute ja käydyt keskustelut vahvistavat, että tarvetta yhteisille kokouksille on jatkossakin.
 

Lisätiedot: neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, p. 0295 163 282, vesa.pekkola(at)gov.fi, sosiaali- ja terveysministeriö, hankejohtaja Katja Outinen, p. 0295 161 156, katja.outinen(at)gov.fi ja suunnittelija Joel Aaltonen, p. 0295 160 323, joel.aaltonen(at)gov.fi, valtioneuvoston kanslia

Uutinen VNK008:00/2018