Ilmoittaudu webinaariin
Radonmittaukset ja -korjaukset julkisissa rakennuksissa

Julkaisuajankohta 28.11.2023 10.30
Uutinen
Radonmittaukset ja -korjaukset julkisissa rakennuksissa

Laki velvoittaa huolehtimaan julkisten rakennusten turvallisuudesta myös radonpitoisuuksiin liittyen. Koska radon on hajutonta ja näkymätöntä, mittaaminen on ainoa keino radonpitoisuuden selvittämiseksi.

Sisäilmayhdistys järjestää maksuttoman webinaarin julkisten rakennusten radonmittauksista ja -korjauksista keskiviikkona 13. joulukuuta klo 10.30–12.00. Tilaisuudessa Säteilyturvakeskuksen edustaja kertoo radonlainsäädännöstä ja -valvonnasta. Lisäksi Helsingin kaupungin ja Senaatin edustajat esittelevät toimintatapojaan radonmittauksissa ja -korjauksissa.

Tilaisuuden ohjelma

Vesa Pekkola, puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysministeriö
Lainsäädäntö ja valvonta, Olli Holmgren, Säteilyturvakeskus STUK
Radonmittaukset ja -korjaukset Helsingin kaupungin toimitiloissa, Jukka-Pekka Paasivaara, Helsingin kaupunki
Radonmittaukset ja -korjaukset Senaatin rakennuksissa, Risse Koponen, Senaatti-kiinteistöt

Keskustelussa mukana myös Leena Stenlund, Vantaan kaupunki

Kansallinen toimintasuunnitelma radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi syksyllä 2020 kansallisen toimintasuunnitelman radonista aiheutuvien riskien ehkäisemiseksi. Toimintasuunnitelmasta löytyvät pitkän aikavälin tavoitteet ja keinot, joiden avulla radonista aiheutuvaa keuhkosyöpäriskiä Suomessa voidaan pienentää.

Uutinen