Motiva Oy ja ympäristöministeriö tiedottavat
Ota kantaa 30.6. mennessä: Suomen rakennuskannasta päästötön vuoteen 2050 mennessä

Julkaisuajankohta 25.6.2024 9.00
Uutinen
Tiiliseinää rakennustelineiden peitossa.
Kuva: Noon Kékkonen, ympäristöministeriön kuvapankki.

Uudistettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EPBD) tuli voimaan toukokuussa. Nyt on kaikilla mahdollisuus vaikuttaa kansallisen lainsäädännön ja rakennusten perusparannussuunnitelman yksityiskohtiin ja muotoiluihin vastaamalla avoimeen verkkokyselyyn Otakantaa.fi-palvelussa.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt keväällä uusitun rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EU/2024/1275) kansallisen toimeenpanon toimeenpanon. Pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman mukaisesti direktiivin kansallinen toimeenpano tehdään mahdollisimman vähäisillä muutoksilla voimassa oleviin säädöksiin. Direktiivin sisältö on kuitenkin laaja, ja muutoksia on tulossa sekä uudis- että korjausrakentamisen säädöksiin.

Direktiivin tavoitteena on päästötön rakennuskanta viimeistään vuonna 2050. Jäsenvaltiot määrittävät itse päästöttömän rakennuksen määritelmän uudis- ja korjausrakentamisessa. Määrittelyssä otetaan huomioon muun muassa paikalliset olosuhteet, sisäympäristön laatuvaatimukset sekä kustannustehokkuus. Direktiivin mukainen päästötön rakennus tarvitsee energiaa vähemmän kuin nykyiset lähes nollaenergiarakennukset. Fossiilisten polttoaineiden päästöjä ei saisi muodostua paikan päällä, ja myös rakennuksen käytöstä aiheutuvien kasvihuonekaasujen määrän pitäisi olla hyvin alhainen tai olematon.

EPBD-direktiivin kansalliseen toimeenpanoon kuuluu myös kansallisen rakennusten perusparannussuunnitelman laatiminen. Perusparannussuunnitelman toimenpiteillä pyritään muuttamaan nykyinen rakennuskanta päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä sekä saavuttamaan asuinrakennuskannan energiatehokkuuden paranemisen keskiarvolle asetetut tavoitteet.

Kysely direktiivin toimeenpanosta ja perusparannussuunnitelman laatimisesta - vastaa 30.6. mennessä

Motiva Oy on julkaissut Otakantaa.fi-palvelussa kyselyn uusitun EPBD-direktiivin toimeenpanosta ja rakennusten perusparannussuunnitelman laatimisesta. Ympäristöministeriö sekä perusparannussuunnitelman laatimiseen osallistuvat Motiva Oy ja VTT Oy toivovat sekä kuluttajien, kuntien, yritysten sekä järjestöjen näkemyksiä siitä, mikä direktiivin toimeenpanossa on tärkeää, mihin erityisesti pitäisi panostaa ja mitä näkökulmia pitäisi käsitellä.

Tutustu uusittuun rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin alla olevasta linkistä ennen kyselyyn vastaamista. 

Kyselyyn on mahdollista vastata 30.6.2024 mennessä.

Uutinen