Oppilaan tuki osaksi sisäilmatoimintamalleja - uusi THL:n ohje kouluille

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 7.9.2023 9.30
Uutinen
Kolme oppilasta istuu portailla koulun oven edessä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on koonnut yhteen opiskeluhuollon hyvät käytännöt oppilaan tueksi sisäilmatilanteessa. Oppilaan tuki sisältyy uuteen julkaisuun, johon on koottu Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa tuotetut kouluympäristöjen sisäilmatilanteisiin liittyvät ohjeistukset.

Sisäilmatilanteiden tunnistaminen, syiden löytäminen ja ongelmien asianmukainen hoitaminen vaativat monipuolista asiantuntemusta. Koulujen sisäilmatilanteiden parissa työskentelee joukko eri alojen ammattilaisia aina kiinteistön kunnosta vastaavista opiskeluhuollon toimijoihin.

Toimintamallit sisäilmatilanteiden hallintaan rakennuksissa ovat kehittyneet, ja ne tukevat osaltaan koulurakennusten terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi tarvitaan ohjeistusta siitä, kuinka oppilaita voidaan tukea koulujen sisäilmatilanteessa. 

”Ohjeella neuvotaan koulun henkilökuntaa sekä oppilaita ja huoltajia toimimaan sisäilmatilanteessa, kehitetään kouluterveydenhuollon toimintaa osana sisäilmatilanteen selvitysprosessia sekä ohjeistetaan kaikkia kouluympäristössä toimivia muun muassa lapsen yksilölliseen tuen tarpeeseen liittyen”, kertoo THL:n erikoistutkija Anniina Salmela.

Ohjeessa todetaan, että opiskeluhuollon toimijoilla, erityisesti kouluterveydenhuollolla, on hyvät valmiudet ja toimintatavat auttaa sisäilmasta haittaa kokevaa oppilasta, kuten muitakin ongelmia kohtaavia oppilaita. 

Ohjeita koulutyöhön sisäilmatilanteessa on laadittu osana Kansallista sisäilma ja terveys -ohjelmaa, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia. 

THL on julkaissut uutisen 28.8.2023.

Lisätietoja: Anniina Salmela, erikoistutkija, THL, etunimi.sukunimi[at]thl.fi
 

Sisäilma Uutinen