Opetus- ja kulttuuriministeriö tiedottaa
OKM pyytää tarjouksia liikunnan koulutuskeskusten rakennuskannan nykytilaselvityksestä

Julkaisuajankohta 8.5.2024 11.07
Uutinen
Piirroskuva kuvitteellisesta liikuntaopistosta, jossa pelikenttiä ja uima-allas sekä opistorakennuksia.
Kuva: Copilot Designer.

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) pyytää tarjouksia liikunnan koulutuskeskusten (urheiluopistojen) rakennuskantaan, rakennettuun infraan ja liikunnan olosuhteisiin sekä liikunnan koulutuskeskusten kiinteistöjohtamiseen liittyvästä selvityksestä.

Suomessa on kymmenen valtakunnallista ja kolme alueellista liikunnan koulutuskeskusta (urheiluopistoa). Liikunnan koulutuskeskukset ovat kokopäiväistä opetusta antavia valtakunnallisia sisäoppilaitoksia tai alueellisia oppilaitoksia, joiden tehtävänä on järjestää liikuntaharrastusta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestö- ja seuratoimintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa. 

Toteutettavassa selvityksessä tarkastellaan liikunnan koulutuskeskusten (urheiluopistojen) rakennuskannan ja rakennetun infran kuntoa sekä kiinteistöjen hallintaa ja kiinteistöjohtamista. Arvio toteutetaan konsultoivana arviona, jolloin koulutuskeskuksilla on mahdollisuus hyödyntää tuloksia oman kiinteistöjohtamisen kehittämisessä.

Selvitys tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa luodaan julkisten liikunnan koulutuskeskusten luovuttamaan materiaaliin, arkistoaineistoon ja karttatietoon perustuen yleiskuva kustakin liikunnan koulutuskeskuksen kiinteistökannasta. Yleiskuvaa täydennetään käynnillä kussakin koulutuskeskuksessa ja koulutuskeskuksen kiinteistöistä vastaavien henkilöiden strukturoiduilla haastatteluilla. Toisessa vaiheessa toteutetaan konsultoiva arvio liikunnan koulutuskeskusten kiinteistökannan nykytilasta, kiinteistöstrategiasta ja kiinteistöjohtamisesta.

Tarkempi kuvaus tarjouspyynnöstä on hankintailmoitukset.fi-sivustolla osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/99675/notice/145883/overview

Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten lähettämisen määräaika on 6.6.2024 klo 12.00.

Taustatietoja

Hankinta toteutetaan osana valtioneuvoston Terveet tilat 2028 –toimenpideohjelmaa ja sen Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat –toimenpidekokonaisuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on toteuttanut yhteistyössä Opetushallituksen kanssa oppilaitosrakennusten nykytilan selvityksiä. Yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilaselvitys on toteutettu vuonna 2020, ammatillisen koulutuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys vuonna 2021 ja ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys valmistui vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys valmistui vuonna 2023. Parhaillaan on käynnissä Opetushallituksen teettämät yleissivistävien oppilaitosten ja ammatillisten oppilaitosten syventävät tilaselvitykset. Käynnissä on myös liikunnan rakennusten nykytilaselvityksen. Selvitys koskee liikuntakäytössä olevia tiloja ja rakennuksia, ja se valmistuu kesäkuussa 2024. Aiemmin toteutettuihin selvityksiin voi tutustua tilatjaterveys.fi-sivustolla. 

Tietoja hankintayksiköstä

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriön toimialaan kuuluvat siten varhaiskasvatus, koulutus, opintotuki, tiede, taide ja kulttuuri, tekijänoikeus, liikunta, nuorisotyö, kirjastot ja kirkollisasiat.

OKM:n liikunnan vastuualue vastaa liikunnan ja urheilun edellytysten luomisesta valtionhallinnossa sekä liikuntapolitiikan yhteensovittamisesta ja kehittämisestä. OKM luo tukee liikunnan ja urheilun harrastamista avustamalla ja ohjaamalla sekä avustamalla liikuntapaikkarakentamista.

Uutinen