Muovimatolla päällystetyt betonilattiat -opas on edennyt käsikirjoituksen kommentointivaiheeseen

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 20.4.2022 9.00
Uutinen
Muovimatolla päällystetyt betonilattiat -opas on edennyt käsikirjoituksen kommentointivaiheeseen

Terveet tilat 2028 -ohjelman keväällä 2021 käynnistynyt hanke, joka työstää opasta muovimatolla päällystetyn betonilattian korjaustarpeen arviointiin ja korjaamiseen, on edennyt käsikirjoituksen kommentointivaiheeseen.

Opashankkeen taustalla ovat vuonna 2019 järjestetyssä lattiarakenteiden päällystämistä ja tutkimista käsitelleessä työpajassa esille nousseet kehitystarpeet. Työpajassa tunnistettuja teemoja on viety eteenpäin viime vuosien aikana. Muun muassa betonirakenteiden kosteusmittauksen RT-kortti päivittyi huhtikuussa 2021 kortiksi RT 103333 Rakennustiedon toimikunnan TK403 ohjauksessa.

Nyt kommenttivaiheessa olevan oppaan ohjausryhmä koostuu ympäristöministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön, valtioneuvoston kanslian sekä Betoniyhdistyksen edustajista.

Oppaan käsikirjoituksesta vastaavat Sami Niemi Vahanen Rakennusfysiikka Oy:stä ja Tarja Merikallio Vison Oy:stä. Kirjoitusurakan alkuvaiheessa (21.9.2021) järjestettiin työtä ohjaava työpaja. Lisäksi käsikirjoittajat ovat haastatelleet eri aihealueiden asiantuntijoita.

Ennen kirjoitustyön pidemmälle viemistä pyydämme kommentteja 13.5.2022 mennessä käsikirjoituksen lausuntoversioon.

Erityisesti toivomme kommentteja oppaan laajuuteen; esim. mitä kohtia voitaisiin tiivistää ja missä tarvitaan mahdollisesti lisää perusteluja. Myös yksityiskohtaiset kommentit ovat toivottavia. 

Kommentit voi esittää haluamallaan tavalla ja ne pyydetään osoitteisiin [email protected] ja [email protected].

Määräaikaan (13.5.2022) mennessä saapuneet kommentit käydään läpi ohjausryhmässä, minkä jälkeen käsikirjoitus sekä julkaisuun sisältyvät kuvat, taulukot ja kaaviot viimeistellään.

Tavoitteena on, että opas julkaistaan syksyllä 2022.

Uutinen