Opetushallitus tiedottaa
Miten oppilaitosrakennukset ja oppimisympäristöt tukevat oppimista? - Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen selvitystyöt käynnistyneet

Julkaisuajankohta 29.11.2023 9.00
Uutinen
Miten oppilaitosrakennukset ja oppimisympäristöt tukevat oppimista? - Yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen selvitystyöt käynnistyneet

Uusien oppimisympäristöjen ja suunniteltujen tilojen sopivuus käyttötarkoitukseensa puhututtavat paljon. Tutkittua tietoa oppilaitosrakennuksista ja oppimisympäristöistä on verrattain vähän saatavilla. Etenkin pedagogisen näkökulman huomioiminen on ollut ohutta. Nyt tietopohjaa kartutetaan.

Opetushallituksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta on syksyllä käynnistetty kaksi selvitystä, joissa tarkastellaan oppilaitosrakentamista ja oppimisympäristöjä. Perusopetuksen ja lukion puolelle suunnattu koulu- ja oppimisympäristöselvitys kokoaa tietoa noin 20 koulurakennuksesta. Ammatillisen koulutuksen puolella tietoa kootaan kuudesta oppilaitoshankkeesta. Selvitystyöt valmistuvat vuoden 2024 aikana.

Viime vuosina on osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa toteutettu jo yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen koulu- ja oppilaitosrakennuksista nykytilaselvitykset. Ne ovat tarjonneet kaivattua tietoa muun muassa oppilaitosten rakennushankkeiden suunnitteluprosessin perusteista ja käytännöistä. 

Nyt toteutettavat oppimisympäristöselvitykset pureutuvat tiloihin ja pedagogiikkaan. Oppilaitosrakentaminen on monella tavalla merkittävä investointi, sillä oppimisympäristöjen suunnittelulla on yhteys oppimiseen ja hyvinvointiin. Tavoitteena on, että selvitystietoa voidaan hyödyntää pohdittaessa sitä, miten oppimisympäristöillä voidaan tukea muun muassa inkluusiota ja laaja-alaista oppimista.

Vaikka kahdella selvityksellä on pitkälti jaetut tavoitteet, tarkasteluissa ja toteutuksessa huomioidaan koulutusmuotojen erot. Ammatillisessa koulutuksessa eri koulutusalojen ja tutkintojen tarpeet voivat vaihdella rakennuksien sisällä paljonkin ja varsin iso osa oppimisesta toteutetaan työpaikoilla. Ammatillisen koulutuksen monimuotoisista ja -käyttöisistä tiloista saadaan tietoa toiminnallisista ja pedagogisista tavoitteista, ja siitä miten turvallisuustavoitteet ja -ratkaisut voivat korostua eri tavalla eri aloilla.

Oppimisympäristöselvitysten on tarkoitus palvella niihin osallistuvia tahoja. Mukaan lähteneet kunnat ja koulutuksen järjestäjät saavat yksityiskohtaisen raportin valikoitujen koulurakennuksien tilanteesta: miten terveellisiä rakennukset ovat sekä miten hyvin ne toimivat opetus- sekä oppimisprosessien näkökulmista.

Opetushallitus julkaisi uutisen verkkosivuillaan 27.11.2023.

Lisätietoa: yliarkkitehti Roope Rissanen ja yli-insinööri Arto Pekkala, Opetushallitus, [email protected]

Uutinen VNK008:00/2018