Liikunnan rakennusten nykytilaselvityksen toteuttamiseen haetaan tarjouksia

Julkaisuajankohta 16.5.2023 15.30
Uutinen
Rakennusten suunnitelmia

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää tarjouksia liikunnan rakennusten nykytilaselvityksen toteuttamisesta. Tavoitteena on luoda kokonaiskuva liikuntakäytössä olevista rakennuksista ja selvittää liikuntarakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevat määräykset ja ohjeet sekä asiantuntijoiden käsitykset liikuntapaikkarakentamisen kehittämistarpeista.

Nykytilaselvityksessä kartoitetaan mm. käytössä olevien rakennusten määrä, ikä, käyttötarkoitukset, rakennustavat sekä omistajat. Tilastoaineiston pohjalta luodaan kuva rakentamisessa tapahtuneista muutoksista. Tehtävän on myös tarkastella liikuntarakennusten suunnittelua ja ylläpitoa koskevaa lainsäädäntöä, määräyksiä ja ohjeita, viranomaisohjausta sekä säädösten ja ohjeiden ohjausvaikutusta.

Selvitys teetetään osana Terveet tilat 2028 -ohjelman Joustavat, muunneltavat, monikäyttöiset ja turvalliset tilat -toimenpidettä. Toimenpide aloitettiin oppilaitosrakennusten nykytilan selvityksellä. Vuonna 2020 toteutettiin yleissivistävien oppilaitosrakennusten nykytilaselvitys, vuonna 2021 ammatillisen koulutuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys ja vuonna 2022 ammatillisen koulutuksen asuntoloiden nykytilaselvitys. Varhaiskasvatuksen tilojen ja rakennusten nykytilaselvitys valmistuu vuonna 2023.

Tietojen, tarjousten tai osallistumishakemusten lähettämisen määräaika on 15.6.2023 klo 16.15. Tutustu tarjouspyyntöön tarkemmin hankintailmoitukset.fi-sivustolla.
 

Uutinen