Kysely pääsuunnittelijan roolista julkisissa korjaushankkeissa – näkemyksiä kaivataan monipuolisesti eri tahoilta

Terveet tilat -hanke 16.8.2021 13.45
Kysely pääsuunnittelijan roolista julkisissa korjaushankkeissa – näkemyksiä kaivataan monipuolisesti eri tahoilta

RIL toteuttaa osana Terveet tilat 2028 -toimenpideohjelmaa verkkokyselyn pääsuunnittelijan roolista julkisissa korjaushankkeissa. Kysely on auki 31. elokuuta saakka.

Kyselyllä haetaan laajasti rakentamisen eri osapuolilta näkemystä ja kokemuksia pääsuunnittelijan roolin toteutumisesta käytännössä. 

Julkisilla korjaushankkeilla tarkoitetaan tässä yhteydessä esimerkiksi koulujen ja hoivalaitosten osakorjauksia, perusparannuksia ja sisäilmakorjauksia. Hankkeissa kunta toimii lähtökohtaisesti kiinteistön omistajana, käyttäjänä ja rakennushankkeeseen ryhtyvänä tahona.

Kysely on anonyymi, mutta halutessaan vastaaja voi jättää yhteystietonsa.

Lisätietoa kyselystä antaa tekninen johtaja Pekka Talaskivi, RIL ry., pekka.talaskivi(at)ril.fi.

rakentaminen
sisäilma
terveys