Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman puoliväli lähestyy – katso poimintoja kevään tuotoksista

Julkaisuajankohta 28.6.2023 9.00
Uutinen
Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelman logo

Vuonna 2018 käynnistynyt kymmenvuotinen Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma on pian puolivälissä ja sen väliarviointi lähestyy. Kevään aikana ohjelman eri osa-alueilla on valmistauduttu väliarviointiin sekä tuotettu tutkittua tietoa ja toimintamalleja kansalaisten, työpaikkojen sekä kuntien käyttöön. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia.

Ohjeita päiväkodeille ja kouluun

THL julkaisi päiväkodin johtajille ohjeen siitä, mitä päiväkodin sisäilmaan liitetyn haitan selvittämisen eri vaiheissa yleisimmin tapahtuu ja mikä on päiväkodin johtajan rooli.

Ohje päiväkodin johtajille sisäilmatilanteeseen

Ohjeita koulutyöhön sisäilmatilanteessa -julkaisu kokoaa yhteen kaikki Kansallisessa sisäilma ja terveys -ohjelmassa kouluympäristöön tuotetut ohjeistukset. Ohjeilla muun muassa neuvotaan koulun henkilökuntaa sekä oppilaita ja huoltajia toimimaan sisäilmatilanteessa, kehitetään kouluterveydenhuollon toimintaa osana sisäilmatilanteen selvitysprosessia sekä ohjeistetaan kaikkia kouluympäristössä toimivia mm. väistötilaratkaisuihin ja lapsen yksilölliseen tuen tarpeeseen liittyen.

Ohjeita koulutyöhön sisäilmatilanteessa

Väestön riskikäsityksiä ja kuntien sisäilmatilannetta kartoitetaan kyselyillä

THL ja Kuntaliitto selvitettävät kyselyllä kuntien sisäilmatilannetta, toimintatapoja ja kehityskohteita sekä tulevaisuuden näkymiä sisäilmatilanteisiin liittyen. Kysely on toimitettu kaikkien Manner-Suomen kuntien kirjaamoihin ja se on suunnattu kuntien toimitiloista vastaaville ja sisäilma-asioita hoitaville tahoille.

Kuntien sisäilmatilannetta selvitetään kyselyllä

Aiemmin keväällä THL toteutti laajan kansallisen kyselyn, jolla kartoitettiin suomalaisten käsityksiä elinympäristön ja erityisesti sisäilman terveysriskeistä. Kysely lähetettiin 5 000 tutkimukseen satunnaisesti valitulle suomalaiselle. Tutkimuksen tavoitteina on selvittää kansalaisten käsityksiä ympäristöterveyteen liittyvien altisteiden aiheuttamasta terveysriskistä heille itselleen ja yleisesti ihmisille Suomessa. Sama kysely toteutetaan tämän vuoden aikana myös Virossa ja Ruotsissa.

THL selvittää suomalaisten käsityksiä sisäilman terveysriskeistä

Kyselyiden tulosten perusteella tulevia kansallisia toimia suunnataan edelleen sisäympäristöhaittojen vähentämiseksi. Molemmat kyselyt on toteutettu aiemmin vuosina 2018–2019 ja niiden avulla arvioidaan Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman etenemistä.

Suomalaisten altistumista sisäympäristössä on selvitetty katsauksin

Työterveyslaitoksen ja THL:n asiantuntijat ovat laatineet katsauksen, johon on koottu viimeisin tutkimustieto suomalaisen väestön altistumisesta puolihaihtuville orgaanisille yhdisteille (SVOC) ja altistumiseen liittyvistä terveysriskeistä. Katsauksen perusteella suomalaisten altistuminen SVOC-yhdisteille on pääasiassa hyväksyttävällä tasolla, mutta koko väestön altistumista olisi tärkeä seurata säännöllisesti. Tietoa tarvitaan lisää erityisesti lasten ja nuorten altistumisesta sekä yhdisteiden yhteisvaikutuksista.

Sisäympäristöissä esiintyvät puolihaihtuvat orgaaniset yhdisteet (SVOC): Väestön altistuminen ja terveysriskit

Lisäksi THL julkaisee lähiaikoina katsauksen asuntojen, koulujen, päiväkotien ja toimistojen sisäilman pienhiukkasille ja hengitettäville hiukkasille altistumisesta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa. Hiukkaslähteiden ja -pitoisuuksien sekä niihin vaikuttavien tekijöiden lisäksi katsauksessa käydään läpi mm. hiukkasten terveysvaikutukset sekä toimenpiderajat ja ohjearvot sisäilman hiukkasille.

Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohjetta on tarkennettu

Työterveyslaitoksen asiantuntijat ovat tarkentaneet syksyllä 2022 julkaistua Sisäilmastoselvitys ja olosuhdearviointi -ohjetta. Tarkennuksissa on otettu huomioon ohjeen käyttäjiltä saatu palaute ja tarkennuksia on tehty muun muassa ohjeen käyttötarkoitukseen, arviointitaulukoihin sekä altisteiden arviointiin.

Työterveyslaitoksen sisäilmasto ja olosuhdearviointi -ohjetta on tarkennettu

Miten lisätä toimistojen vetovoimaa?

Työterveyslaitos julkaisi katsauksen hyvinvointiin vaikuttavista kuormitus- ja voimavaratekijöistä toimistoympäristössä. Katsauksessa tarkastellaan sisäilman laadun, lämpöolojen, ääniympäristön, visuaalisen ympäristön, luonnon elementtien sekä tila- ja kalusteratkaisujen yhteyttä hyvinvointiin ja työn sujumiseen.

Hyödynnä toimistoympäristön mahdollisuudet ja lisää toimiston vetovoimaa ja henkilöstön hyvinvointia

Koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille

Filha ry on kouluttanut terveydenhuollon ammattilaisia alueellisessa koulutuksessaan sisäilmateemoista. Ammattilaisten tukena toimii myös TerveyskyläPRO:ssa julkaistu verkkokurssi Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – miten tutkin, tuen ja hoidan?

Verkkokurssi on suunnattu erityisesti perusterveydenhuollon lääkäreille ja hoitajille, mutta sopii kaikille terveydenhuollon ammattilaisille. Lisäksi Filha ylläpitää terveydenhuollon ammattilaisten sisäilmaverkostoa. Tällä hetkellä verkosto toimii tiedotuskanavana.

Verkkokurssi: Sisäilmaan liitetty oireilu aikuisilla – miten tutkin, tuen ja hoidan?

Lisätietoja

Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia vähentämällä sisäympäristöön liittyviä haittoja Suomessa. Ohjelmaa koordinoi THL, ja työhön osallistuvat aktiivisesti Työterveyslaitos, Filha ry, Hengitysliitto, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Sisäilmayhdistys ry. Ohjelma toteuttaa hallituksen Terveet tilat 2028 -ohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä koskevia toimia. 

Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma 2018–2028 

Anniina Salmela
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7712
[email protected]

Kristiina Kulha
vanhempi asiantuntija, Työtilat
Työterveyslaitos
puh. 040 548 6914
[email protected] 

Tuula Vasankari
pääsihteeri, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Filha ry
puh. 050 545 0589
[email protected]

Uutinen VNK008:00/2018