Järjestötapaamisessa tarkasteltiin hallitusohjelman kirjauksia ja muita ajankohtaisia sisäilmakysymyksiä

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 29.8.2023 13.00
Uutinen
Järjestötapaamisessa tarkasteltiin hallitusohjelman kirjauksia ja muita ajankohtaisia sisäilmakysymyksiä

Terveet tilat 2028 -ohjelma ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma järjestivät keskiviikkona 23.8.2023 tapaamisen sosiaali- ja terveysalan ja opetus- ja varhaiskasvatusalan liittojen sekä työmarkkinakeskusjärjestöjen edustajille. Tilaisuudessa tarkasteltiin tuoretta hallitusohjelmaa sisäilma-asioiden näkökulmasta ja käytiin läpi ohjelmien ajankohtaisia kuulumisia. Nyt toista kertaa järjestetty tilaisuus on koettu tärkeänä yhteisenä keskustelunavauksena.

Vuonna 2022 järjestötapaaminen pidettiin kahdessa osassa, joista ensimmäinen oli suunniteltu sote-alan ja toinen opetus- ja varhaiskasvatusalan liittojen edustajille. Tänä vuonna kaikki osallistujat haluttiin tuoda saman pöydän ääreen keskustelemaan sisäilma-asioiden kehityksestä ja tuomaan näkökulmia sisäilmaohjelmien työhön. Päivän ohjelmassa käytiinkin läpi suuria kehityslinjoja ja päivitettiin tilannekuvaa järjestöille merkittävien prosessien etenemisestä.

Alustuksena iltapäivän keskustelulle Terveet tilat 2028 -ohjelman hankejohtaja Katja Outinen ja ohjelman sihteeristössä toimiva sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola analysoivat hallitusohjelman sisäilmakirjauksia. Kirjausten todettiin olevan monilta osin jatkoa aiempien hallitusten päätöksille, mutta toteutuksen arvioitiin riippuvan konkreettisista toimista ja niille osoitetuista resursseista. 

Merkittävänä askeleena voidaan pitää käynnissä olevaa työryhmätyötä, joka valmistelee sisäilmaa ja terveyttä käsittelevien ns. Majvik-suositusten uudistamista. Sosiaali- ja terveysministeriön erikoistutkija Kati Huttunen kertoi tilaisuudessa työryhmän hyvässä vauhdissa olevasta prosessista, joka pyrkii tuottamaan asiantuntijoiden konsensussuosituksia sisäilmaan ja terveyteen liittyvissä ydinkysymyksissä.

Katja Outinen esitteli puheenvuorossaan Terveet tilat 2028 -ohjelman kuluneen vuoden tuotokset ja kertoi hieman alkavan syksyn julkaisuista. Opetusneuvos Mialeena Pärssinen avasi seuraavaksi tarkemmin Terveet tilat -ohjelmaan kuuluvaa sisäilmaosaamisen kartoitusta sosiaali- ja terveysalalla.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoistutkija Anniina Salmela kertoi puolestaan Kansallisen sisäilma ja terveys -ohjelman työstä kuluneen vuoden aikana ja muistutti ohjelman valmistumassa olevasta väliarvioinnista. Ohjelman tuotoksia esitelleissä puheenvuoroissa Työterveyslaitoksen erikoislääkäri Hanna Keränen kertoi Työkyvyn tuki -toimintamallin käyttöönotosta työpaikoilla sisäilmatilanteissa, professori Juha Pekkanen esitteli alustavia tuloksia Kansallisesta sisäilmakartoituksesta ja Hengitysliiton asiantuntija Sari Mäki avasi potilasjärjestöjen ja kokemustiedon roolia ohjelmassa.

Tilaisuuteen osallistuneet kokivat ohjelman päättäneissä keskusteluissa myös tällä kertaa päivän merkityksellisenä ja vuoropuhelun jatkumisen tärkeänä. Terveet tilat -ohjelma ja Kansallinen sisäilma ja terveys -ohjelma kiittävät kaikkia tilaisuuteen etänä ja paikan päällä osallistuneita hyvähenkisestä ja kiinnostavasta iltapäivästä.

 

Lisätietoja:

Katja Outinen, hankejohtaja, Terveet tilat 2028 -ohjelma, p. 0295 161 156, katja.outinen[at]gov.fi

Uutinen