Insinöörikoulutuksen tarpeisiin tuotettu rakennusfysiikan oppimateriaali on julkaistu sivuillamme

Terveet tilat -hanke 18.1.2022 9.15
Uutinen
Insinöörikoulutuksen tarpeisiin tuotettu rakennusfysiikan oppimateriaali on julkaistu sivuillamme

Oppimateriaali on tuotettu kahdeksan ammattikorkeakoulun yhteistyössä osana Terveet tilat 2028 -ohjelmaa. Laaditut oppimateriaalit antavat hyvän pohjan ammattikorkeakoulujen rakennusinsinöörikoulutuksen 5 op:n laajuisen rakennusfysiikan opintojakson toteutukseen.

Oppimateriaali jakautuu viiteen osioon: virtaukset, lämpö, kosteus, sisäilma ja mittaukset. Ammattikorkeakoulujen lisäksi materiaalia voivat hyödyntää kaikki aiheesta kiinnostuneet.

Materiaalin ovat tuottaneet LAB-ammattikorkeakoulu, Savonia ammattikorkeakoulu, Jyväskylän
ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Oulun ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammattikorkeakoulu.

Uutinen
ammattikorkeakoulut
kognitio
opiskelu
rakentaminen
sisäilma
terveys