Hanke Kuivaketju10-toimintamallin kehittämiseksi on käynnistynyt

Julkaisuajankohta 10.6.2024 15.03
Uutinen
Kylpyhuoneen lattiassa näkyvät lattialämmityksen putkistot.
Kuva: Noon Tähjä/ympäristöministeriön kuvapankki.

Terveet tilat 2028 -ohjelmassa on käynnistynyt hanke, jossa arvioidaan Kuivaketju10-toimintamallin päivitystarpeita suhteessa uudistuvaan rakentamisen lainsäädäntöön ja ilmastonmuutokseen varautumiseen. Kuivaketju10 on kosteudenhallinnan toimintamalli, jonka tavoitteena on torjua tehokkaasti kosteusvaurioiden riskejä rakennusprosessissa ja -kohteessa. Rakentamisen Laatu RALA ry vastaa Kuivaketju10-toimintamallin ylläpidosta ja Kuivaketju10-statuksen myöntämisestä rakennuskohteelle.

Hankkeessa kartoitetaan Kuivaketju10-toimintamallin ja sen todentamisohjeiden ja riskilistojen ajantasaisuus ja määritetään sisällölliset päivitystarpeet. Kiinteistö- ja rakennusalan näkemyksiä toimintamallin kehitystarpeista sekä mallin kehitysehdotuksia selvitetään haastatteluin ja verkkokyselyllä. Lisäksi uudistustarvetta selvitetään kirjallisuuskatsauksella, jossa tutustutaan sekä nykyisiin ohjeisiin ja lainsäädäntöön sekä tulevaan lainsäädäntöön. Hankkeen aikana arvioidaan myös ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia mahdollisia muutostarpeita. Hankkeen tuloksena saadaan muun muassa ehdotukset Kuivaketju10:n riskilistojen uudistamisesta.

Hanke on suunniteltu yhteistyössä RALAn kanssa ja sen toteuttajaksi on valittu AFRY Finland Oy kilpailutuksen perusteella. Hankkeen projektipäällikkönä toimii asiantuntija Petri Mannonen AFRYltä. Hanke käynnistyi toukokuussa ja valmistuu loppuvuonna 2024. Hankkeen ohjauksesta vastaavat RALAn ja ympäristöministeriön asiantuntijat.

Lisätietoja antavat
Petri Mannonen, asiantuntija, AFRY Finland Oy, sähköposti etunimi.sukunimi[at]afry.com
Katja Outinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, sähköposti etunimi.sukunimi[at]gov.fi

Uutinen VNK008:00/2018