Hallitus esittää muutoksia työsuojelulakiin sisäilmaongelmien valvonnan kehittämiseksi

Terveet tilat -hanke
Julkaisuajankohta 30.11.2022 11.00
Uutinen

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annettua lakia.

Lainvalmistelu työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuuden laajentamiseksi kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille valvonnassa esille tulleista rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista käynnistettiin osana hallitusohjelman sisäilmaongelmiin puuttumiseen liittyvien toimenpiteiden kirjauksia.

Ehdotuksessa työsuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuutta muille viranomaisille laajennettaisiin siten, että viranomaisen tulisi jatkossa ilmoittaa rakennusten sisäilmastoon ja kunnossapitoon liittyvistä epäkohdista kunnan terveydensuojelu- ja rakennusvalvontaviranomaisille.

Lakimuutoksen tavoitteena on edistää sisäilma-asioista aiheutuvien terveyshaittojen korjaamista rakennuksissa tehostamalla tiedonkulkua toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Uutinen