Sisäilmatyöryhmät

Sisäilmaryhmä voi toimia paitsi sisäilmatilanteiden käsittelyn foorumina, myös ennaltaehkäisevän toiminnan koordinoijana.

Kuntiin on tärkeä perustaa sisäilmatyöryhmä, jossa eri toimijoista koostuva työryhmä koordinoi ja vaihtaa tietoa sisäilma-asioihin liittyvistä asioista ja niiden hoidosta. Työryhmällä on yleensä etenkin ohjauksellisia tehtäviä, kuten selvitys- ja viestintäohjeiden laatimista, kouluttamista ja prosessien seurantaa. Sisäilmatyöryhmän kannattaa laatia ja ottaa käyttöön sisäilmatilanteiden ratkaisun toimintamalli. Toimintamalli yhdenmukaistaa ja helpottaa tapausten käsittelyä ja se voi antaa lisätukea esimerkiksi kriisitilanteessa. Prosessia ohjaavan toimintamallin laadinnassa tulisi huomioida myös tilan käyttäjien ja esimerkiksi lasten huoltajien näkökulmat ja tarpeet.

Lisäksi tarvittaessa perustetaan kohdekohtaisia sisäilmatyöryhmiä yksittäisten rakennusten haastavien sisäilmatilanteiden selvittämiseen. Näissä sisäilmatyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja koordinoida sisäympäristöön liittyvien ongelmien ratkaisuprosessia sekä arvioida selvitysten tuloksia tarvittavine toimenpiteineen. Yleensä sisäilmatyöryhmä suunnittelee ja huolehtii myös prosessin aikana tapahtuvan viestinnän eri osapuolille.
 

Tärkeää

  • Sisäilmatyöryhmän kannattaa laatia ja ottaa käyttöön sisäilmatilanteiden ratkaisun toimintamalli.
  • Kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä huolehtii sisäilmatilanteen selvittämiseen liittyvästä hyvästä tiedonkulusta, riskiviestinnästä ja dokumentoinnista koko prosessin ajan.
  • Mikäli työpaikalla on viestinnän ammattilaisia, heidän osallistumisensa ryhmän toimintaan on suotavaa.
     

Hyvät käytännöt

  • Tilan käyttäjien edustus sisäilmaryhmässä on osa hyvää sisäilmatilanteiden ratkaisua.
  • Sisäilmaryhmän kokoontuminen kohteessa. 
  • Työskentelytapa, jossa sisäilmatyöryhmä käsittelee sisäilma-asioita yksittäisten työryhmän kokousten lisäksi osana normaalia arkityötä.

Linkit lisämateriaaleihin