Ohjeistus sisäilmakysymysten hoitoon

Sisäilma-asioiden käsittely tulee ohjeistaa läpi koko prosessin haitan tai vian havainnoinnista tilanteen jälkiseurantaan saakka. Ohjeistuksessa on tärkeää olla eri toimijoiden roolit selvästi esitettynä. Näin kukin toimija tietää oman vastuunsa prosessissa ja on sitoutunut noudattamaan sitä. Ohjeistuksen tulee olla kaikkien saatavilla tai nähtävissä ja se on tuotava kaikille tiedoksi. Tärkein tieto ohjeistuksessa erityisesti tilan käyttäjille on se, keneen otetaan yhteyttä, jos havaitaan tai epäillään sisäilmasta johtuvaa haittaa.

Tärkeää

  • Sisäilmaprosessi on ohjeistettu alusta loppuun ja tehtävät vastuutettu
  • Ohjeistus on kaikkien saatavilla ja sitä noudatetaan
  • Ohjeistuksessa on selkeästi nimetty taho, johon otetaan sisäilmaepäilyistä yhteyttä.
     

Linkit lisämateriaaleihin