Rakennushankkeen järjestäytyminen

Rakennushankkeen hyvä läpivienti ja onnistuminen vaativat monen eri tekijän yhteensovittamista. Hankkeelle tulee valita paras mahdollinen toteutusmuoto ja toteuttajat. Toteutusmuodon valinnan tulee perustua hankkeen laajuuteen, aikatauluun, erityispiirteisiin, käytettäviin resursseihin sekä haluttuun laatutasoon. Riittävät ja ammattitaitoiset resurssit ovat hankkeen laadullisen onnistumisen elinehto. Tilaajan kannattaa panostaa pääsuunnittelijan valintaan. Pääsuunnittelija vastaa rakennushankkeessa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Korjausrakentamisessa korostuvat hyvin suoritetut kuntotutkimukset, joiden perusteella voidaan käynnistää korjaussuunnittelu.