Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin - tutustu eri vuosikymmenten koulurakennusten sisäilmaan vaikuttaviin tekijöihin

Terveet tilat -hanke
29.6.2022 12.00
Uutinen
Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -sivu

Tutustu suomalaisten yleissivistävien oppilaitosrakennusten yleisimpiin sisäilman laatuun vaikuttaviin vaurioihin ja niiden korjaustapoihin uudessa Läpileikkaus oppimisen rakennuksiin -osiossa. Sivuilla pääset tarkastelemaan leikkauskuvia eri aikakausien koulurakennuksista. Malleina toimivat olemassa olevat suomalaiset koulurakennukset.

Terveet tilat 2028 -ohjelman uusi sivu esittelee 6 eri vuosikymmenten rakennustyyppiä leikkauskuvina, joissa esitetään rakennuksen keskeiset osat sekä ne talotekniset järjestelmät, joilla on vaikutusta rakennuksen sisäilmaan. Lisäksi sivustolta löytyy tietoa tyypillisistä sisäilma-altisteista, kuten kosteusvaurioista, haitta-aineista sekä puutteista tai vaurioista talotekniikassa.

Läpileikkaus-sivustolla tavoitellaan ymmärryksen lisäämistä eri rakennusten tyypillisimmistä ominaispiirteistä. Visualisoinnin avulla pyritään hahmottamaan kriittisiä rakenteita ja taloteknisten järjestelmien osia. Läpileikkaus-sivusto antaa sekä tilojen käyttäjille, päättäjille että rakennusalan ammattilaisille käsityksen kokonaisuudesta, kun oppilaitosrakennusten korjaamista valmistellaan.

Terveet tilat 2028 -ohjelman kanssa sivustoa ovat yhteistyössä valmistelleet Ramboll Finland Oy, 3Dolli Oy sekä Ambientia Group Oy.

Uutinen